Bericht voor jou! Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal [Dutch/Nederlands]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Lees eerst:
Waarschuwing, de volgende vertaling van het bericht is automatisch vertaald. De tekst kan daarom fouten bevatten. Dit is een tijdelijke onbewerkte vertaling.
U bent nog steeds welkom om de tekst opnieuw te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden!
Lees ook het artikel voor meer uitleg: Uitleg van de tijdelijke onbewerkte vertalingen

inhoud

Verkorte versie

Bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

De volgende boodschap heeft het leven van miljarden mensen al fundamenteel veranderd. Je leven kan voor altijd ten goede veranderen!
Neem deze tijd, want het is het waard.

 

 

Van www.message-for-you.net

Vraag je je soms af waarom er zoveel kwaad in deze wereld is? Waarom al dat lijden? En hoe kun je met vreugde in deze wereld leven?

In dit bericht wil ik je vertellen hoe het kwaad in deze wereld is gekomen. Maar ook hoe je het persoonlijk kunt overwinnen en echte blijvende levensvreugde kunt krijgen.

Er was een engel in de hemel die over de troon van God zat. De engel was Satan. Maar Satan werd trots. Hij had er uit eigen vrije wil voor gekozen om tegen God in opstand te komen.

 

 

Daarom wierp God Satan uit de hemel. 

 

God Zelf is echter goed, buiten Hem is er geen goed. Dus Satan verloor de heerlijkheid die hij bij God had. En zo bracht Satan met zijn val het kwaad in de wereld.

Hij verleidde ook de vroege mensen om tegen God in opstand te komen. Satan zelf is voor altijd verloren en hij probeert mensen weg te houden van God, zodat ze verloren gaan en niet gered worden.

 

Onze fouten, onze schuld als we liegen, stelen, slechte gedachten of slechte woorden hebben… dit alles scheidt ons van het in contact komen met God.

 Dat is voorlopig slecht nieuws, maar daar houdt het niet op. Er is een simpele oplossing voor dit probleem. En deze oplossing heeft een naam: Jezus

Omdat God van ons houdt! En Hij geeft ieder mens minstens één kans in zijn leven om deze oplossing te accepteren. Dit bericht is je kans!

 

 

 

Eerst wil ik je precies vertellen wie Jezus is:

Onze hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest zijn God. Er zijn drie goddelijke Personen die samen de Drie-eenheid vormen. Deze eenheid maakt God. Dus Jezus is eeuwig en almachtig. En Hij is de Schepper.

Maar Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden vrijwillig als een waar mens op deze wereld.

 

 

 

 

 

Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij leefde een menselijk leven zonder fouten en in een perfecte spirituele relatie met de Vader. Hij liet de wereld zien hoe God is…

Toen stierf Hij vrijwillig en plaatsvervangend voor onze schuld en fouten aan het kruis. Op de derde dag stond Hij op uit het graf. En later keerde Hij weer terug naar onze hemelse Vader.

Waarom deed Hij dit? Hij ging naar het kruis om namens jou alle schuld te dragen. Zodat u er VRIJ van kunt zijn! Maar u beslist zelf of u dit geschenk aanneemt of niet.

 

 

Dat betekent: hoe beslis je?

Accepteert u Gods geschenk?
Zo ja, dan wordt u gered en wordt u een kind van God!

Verwerpt u Gods geschenk?
Dan blijf je verloren. Dit betekent ook later na de dood een eeuwige scheiding van God, in diepe duisternis.

Je kunt NU Gods geschenk aan jou accepteren! Of je kunt het in de hoek laten liggen en het vergeten… Maar wees je bewust van de implicaties.

Juist nu, vandaag, is het moment waarop je kunt zeggen: “Ja, Jezus, ik wil je mijn leven geven!”
Op het moment van je bekering tot Jezus zal de Heilige Geest in je komen en blijven. Door Hem ben je geestelijk, innerlijk, wedergeboren – en geboren als een kind van God in de hemelse familie!

Vergezel mij nu in gebed aan het kruis.

Ik begin met het gebed en zeg het zin voor zin zodat je het (hardop!) kunt zeggen.

Het volgende gebed is geen formule maar een suggestie. Je kunt Jezus ook in je leven uitnodigen met de woorden die je zelf hebt geformuleerd. Het belangrijkste is uw beslissing. Bid nog steeds LUID, niet alleen in gedachten. Hardop bidden is in dit geval een bekentenis voor de fysieke en spirituele wereld.

“Lieve HEER JEZUS,

Ik wil nu als een kind geloven dat ik je kan leren kennen. Dat je voor mijn schuld hebt betaald, voor mijn zwakheden. En nu geef ik jullie allemaal de schuld.

(Vertel Hem alles specifiek en geef het aan Hem!
Zeg Hem: “Jezus, dit en dat klopte niet… ik heb daar gelogen…” enz.)

Dank u Jezus dat u mij vergeeft! Jezus, ik aanvaard U nu als mijn gids in het leven! En ik vraag u, geef mij uw Heilige Geest! Bedankt dat je me nu hebt gered en me je kind hebt gemaakt!

AMEN.”

Als je dat zojuist hebt gebeden, dan wil ik je feliciteren! Omdat je niet verdwaalt als je nu je leven aan Jezus hebt gegeven!

Vertel anderen over uw beslissing voor Jezus! U kunt dit bericht ook aanbevelen.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan raad ik je aan om ook de uitgebreide versie van het bericht te beluisteren of te lezen. Je vindt ze op onze website.

Op onze website vind je ook meer over hoe je Jezus nu kunt volgen.

Ga gewoon naar:

www.message-for-you.net/discipleship

We wensen je veel vreugde en zegen op je weg met Jezus!

Voel je vrij om dit bericht zonder aanpassingen te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Andere toepassingen en wijzigingen vereisen de schriftelijke goedkeuring van: www.message-for-you.net. Ook daar beschikbaar in andere talen en in andere versies (bijvoorbeeld als audiobestanden, video’s, gedetailleerde versie, korte versie, kinderversie en andere) en in sommige talen in informele (Du) vorm en in formele (Sie) vorm.

Gedetailleerde versie

Bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

Lange versie (deel 1)

De volgende boodschap heeft het leven van miljarden mensen al fundamenteel veranderd. Je leven kan voor altijd ten goede veranderen!

Neem deze tijd, want het is het waard.

Wij adverteren NIET voor welke sekte dan ook.
Met deze boodschap willen we mensen helpen hun leven (en dat van hun medemensen) te heroriënteren op de persoon van Jezus.

Van www.message-for-you.net
(Ook beschikbaar in andere talen.)

Veel mensen schrijven me in onze bediening op internet. En dan stel ik ze vaak de vraag: “Heb je je leven al bewust aan Jezus overgegeven?” En velen zeggen dan: “Ja, natuurlijk bid ik elke avond.”, “Ik bid altijd voor het slapengaan.”, “Ik spreek voluit vaak met God.” Of ook: “Ik geloof in God.” En dan zeggen ze: “Ja, natuurlijk heb ik mijn leven al aan Jezus gegeven.”

Er zijn heel verschillende antwoorden. Sommigen zeggen ook: “Ja, ik ben als baby gedoopt…”. En sommigen zeggen: “Ja, Jezus is een goede spirituele leraar/ een goed persoon/ een goed voorbeeld…”. Er zijn dus heel verschillende antwoorden. Maar één ding hebben deze mensen gemeen: ze hebben hun leven nog niet bewust aan Jezus overgegeven. Ze geloven min of meer in Hem en bidden van tijd tot tijd, maar ze hebben hun leven nog niet aan Hem gegeven.

Om dit te begrijpen wil ik het je graag uitleggen aan de hand van een marathon. De lopers wachten tot de scheidsrechter het startsignaal geeft. En dan beginnen ze te rennen. En stel je nu voor dat je een van deze hardlopers bent. En je wacht niet op het startsignaal, je begint gewoon te rennen…

En je rent en rent en rent… En je probeert echt. Je gebruikt al je kracht! En je bent blij want je ziet de finish al… Maar de man bij de finish zegt tegen je: “Sorry, ik kan je geen winnaarsmedaille geven.” En je zegt: “Wat?! Waarom niet? Ik rende net als de anderen!”

En de man zegt tegen je: “Ja, maar je begon te rennen zonder een startsignaal! Je race is ongeldig. Helaas ben je die kwijt.”

En het is precies hetzelfde met in Jezus geloven zonder je leven aan Hem te geven. Het is als een marathon zonder start.

Maar Jezus wil dat je zegeviert. En als eeuwige winnaar en niet als eeuwige verliezer. Hij wil echt dat je deze winnaarsmedaille krijgt. Dat je voor altijd bij Hem mag zijn! En daar hoort ook de overgave van het leven bij.

En je vraagt ​​je waarschijnlijk af hoe deze overgave van het leven aan Jezus eruit ziet. En wat betekent dat met het “startsignaal”. En ik wil je precies vertellen wie Jezus is.

 

Wie is Jezus voor jou persoonlijk?

Is Hij een goede man geweest? Een goede leraar?

Waar het interessant zou kunnen zijn om de Bergrede te horen… Is Hij een van de vele spirituele meesters? Dus is Hij in lijn met Boeddha, Mohammed, enz…? Is Hij een stichter van een religie voor jou? Ik wil je graag vertellen wie Jezus ECHT is.

Wie is Jezus?

Onze hemelse Vader, Jezus en de Heilige Geest zijn God. Er zijn drie goddelijke Personen die samen de Drie-eenheid vormen. Deze eenheid maakt God. Dus Jezus is eeuwig en almachtig. En Hij is de Schepper.Maar Jezus kwam ongeveer 2000 jaar geleden vrijwillig als een waar mens op deze wereld.Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hij leefde een menselijk leven zonder fouten en in een perfecte spirituele relatie met de Vader. Hij liet de wereld zien hoe God is…

Toen stierf Hij vrijwillig en plaatsvervangend voor onze schuld en fouten aan het kruis. Op de derde dag stond Hij op uit het graf. En later keerde Hij weer terug naar onze hemelse Vader.

Ik zal je zo meteen meer vertellen over waarom Jezus dit deed – en wat dat voor jou betekent…

Dus Jezus kwam in deze wereld als een mens zoals wij. Hij leefde zoals wij. Alleen met één groot verschil: hij was helemaal puur, vol liefde en waarheid. Hij loog nooit, Hij sprak altijd de waarheid. Hij zei zelfs van zichzelf dat Hij de verpersoonlijkte waarheid is! Wie kan dat beweren? Kun je zeggen dat je de gepersonifieerde waarheid bent? Of persoonlijk liefhebben? … Jezus zei dat over zichzelf! En Hij zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven!”

En toen zei Hij iets heel belangrijks: “…Niemand komt tot de Vader dan door mij!” En dat is zo belangrijk, daar gaat het om.

Jezus is dus degene die je hand wil pakken en tegen je wil zeggen: „Aanvaard mij en ik zal je naar de hemelse Vader leiden! Ik neem je mee naar de hemel, naar mijn koninkrijk!”

Dat is de overgave van het leven die je tegen hem zegt (bijv.): “Ja, dat wil ik! Ik wil voor altijd bij je zijn! Niet alleen zo nu en dan in het dagelijks leven… niet alleen op zondag… voor altijd! Ik wil dat je mijn levensgids bent. Dat jij mijn goede herder bent en ik jouw schaap dat jou volgt. Die je stem hoort, die echt voluit met je wil leven!”

Deze boodschap is zoveel dieper… En ik wil je laten zien wat Jezus VOOR JOU deed.

Ik wil je het kruis laten zien. Alles wordt beslist aan het kruis. Je zou kunnen vragen: “Was dat niet gewoon een vreselijke dood? Wat heeft dat met mij te maken?”

Ik zei eerder dat Jezus leefde in reinheid, in liefde. Als GEEN ander mens! Zonder schuld, zonder schuld. Maar Jezus kwam niet alleen naar deze wereld om ons te laten zien hoe we moeten leven. Maar ook om voor ons te sterven aan het kruis.

Omdat wij, jij en ik, wij allemaal, altijd fouten maken. We zijn niet volmaakt. Maar Jezus kwam tot ons als een volmaakt mens! Jezus is volmaakt! Maar onze fouten, onze schuld als we liegen, stelen, slechte gedachten of slechte woorden hebben… dit alles scheidt ons van het in contact komen met God. Het is alsof er iets tussen ons in is gekomen. En het wordt steeds meer…
En Jezus kan dit contact herstellen! Hij wil je bij de hand nemen en zeggen: “Kom op, ik breng je terug naar waar je echt thuishoort, naar je hemelse thuis!” Hij wil niet dat je verdwaalt. Schuld zal je voor altijd van God scheiden. Als je haar niet aan het kruis hangt. Misschien denk je: “Ik ben eigenlijk een goed mens..?! Het is niet mijn schuld?!” Denk dan na over waar je hebt gelogen… waar je de waarheid niet hebt verteld.

Ik zou u nu ook willen vertellen hoe het kwaad in deze wereld is gekomen.

Hoe is schuld in de wereld gekomen?

Er was een engel in de hemel die over de troon van God zat. De engel was Satan.

Maar Satan werd trots. Hij had er uit eigen vrije wil voor gekozen om tegen God in opstand te komen. Daarom wierp God Satan uit de hemel.
God Zelf is echter goed, buiten Hem is er geen goed. Dus Satan verloor de heerlijkheid die hij bij God had. Omdat hij het kwaad koos.
En zo bracht Satan met zijn val het kwaad in de wereld. Hij verleidde ook de vroege mensen om tegen God in opstand te komen. Ze kwamen onder de heerschappij van Satan en onder de macht van het kwaad…Satan zelf is voor altijd verloren en hij probeert mensen weg te houden van God, zodat ze verloren gaan en niet gered worden.

Dat is de reden waarom Jezus in deze wereld kwam en Hij zegt tegen ons: “Ik wil dat je bij mij terugkomt, zodat we weer een diepe vriendschap kunnen hebben!” En toen ging Hij voor jou naar het kruis: “Daar aan het kruis neem ik al deze schuld op mij!”

En Hij droeg ook je mentale verwondingen. Hij heeft dit allemaal gezien en zegt: “Ik wil niet dat je in eeuwige rouw bent! Ik wil je mijn vreugde schenken!” Hij nam je verdriet, je pijn, je eenzaamheid. Hij ziet het allemaal! Hij geeft niet om jou! Hij ging ervoor aan het kruis. En Hij zegt je: “Kijk, ik heb alles al voor je gedaan! Accepteer het alsjeblieft!” En Hij wil je Zijn liefde geven. Hij toonde Zijn liefde aan het kruis. Hij zegt: “Kijk, aan het kruis zie je hoeveel ik van JOU hou!

Dat betekent: hoe beslis je?

Accepteert u Gods geschenk? Zo ja, dan wordt u gered en wordt u een kind van God!

Verwerpt u Gods geschenk? Dan blijf je verloren. Dit betekent ook later na de dood een eeuwige scheiding van God, in diepe duisternis.

Je kunt NU Gods geschenk aan jou accepteren! Of je kunt het in de hoek laten liggen en het vergeten…
Maar wees je bewust van de implicaties.

Juist nu, vandaag, is het moment waarop je kunt zeggen: “Ja, Jezus, ik wil je mijn leven geven!”

Wat gebeurt er als je je tot Jezus bekeert?

Op het moment van je bekering tot Jezus zal de Heilige Geest in je komen en blijven.
Door Hem ben je geestelijk, innerlijk, wedergeboren – en geboren als een kind van God in de hemelse familie! Je zogenaamde “oude mens” sterft dan geestelijk met Jezus aan het kruis en je krijgt van hem een ​​nieuw leven. Dit geeft je een compleet nieuwe identiteit – van bedelaarskind tot koningskind!

Als kind van God kun je dan leven in de kracht van de Heilige Geest – en hoef je niet meer te leven onder de heerschappij van het kwaad! (Hiervoor heb je nog steeds een vrije wil) En Jezus geeft je ook Zijn macht om mensen uit de handen van Satan te rukken!

Vergezel mij nu in gebed aan het kruis.

Ik begin met het gebed en zeg het zin voor zin zodat je het (hardop!) kunt zeggen.

Het volgende gebed is geen formule maar een suggestie. Je kunt Jezus ook in je leven uitnodigen met de woorden die je zelf hebt geformuleerd. Het belangrijkste is uw beslissing. Jezus ziet je hart, Hij weet wat je bedoelt. Bid nog steeds LUID, niet alleen in gedachten. Hardop bidden is in dit geval een bekentenis voor de fysieke en spirituele wereld.

“Lieve HEER JEZUS,

Ik wil geloven als een kind nu ik je kan leren kennen. Dat je voor mijn schuld hebt betaald, voor mijn zwakheden. En daarom geef ik je nu alles, alles wat me weegt, alles wat ik met me meedraag. Ik zal je alles geven wat ik tot nu toe verkeerd heb gedaan.

(Vertel Hem alles specifiek en geef het aan Hem over! Zeg Hem: “Jezus, dit en dat was niet goed… ik heb gelogen…” enz.
Terwijl je alles aan Hem overgeeft, bedekt Zijn bloed alle schuld. Zijn bloed bedekt jou.)

Dank u Jezus dat u mij nu vergeeft! Bedankt om me schoon te wassen! Jezus, ik aanvaard u nu als mijn gids in het leven! Als mijn Heer! Als mijn redder! En ik vraag je: Kom in mijn leven! En ik vraag u, geef mij uw Heilige Geest! Vul mij met Uw Heilige Geest! Bedankt dat je me nu hebt gered! Dank u dat ik nu uw kind ben!

AMEN.”

Als je dat zojuist hebt gebeden, dan wil ik je feliciteren! Want dan ben je een eeuwige winnaar geworden. Daarna wachtte je op het “startsignaal” en vertrok. De “race” is nu geldig!

En ik wil je dit vertellen, uit Johannes 3:16: “God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Dat betekent dat je niet verdwaalt als je nu je leven aan Jezus geeft! Nu is het veilig, nu kunt u “zekerheid van redding” hebben. “Verzekering van redding” betekent dat je er 100% zeker van bent dat je naar de hemel gaat. En niet uit prestatie, maar omdat je accepteerde wat Jezus voor je deed aan het kruis! U bent nu gered. Door genade. Omdat je Zijn geschenk aanvaardde.

Maar nu gaat het nog verder. Omdat je nu pas je weg hebt gevonden. Het gaat nu om opvolging. Hij is de goede herder en jij volgt hem. En hoe dat er precies uitziet, vertel ik je in het tweede deel.Vertel anderen over uw beslissing voor Jezus! U kunt dit bericht ook aanbevelen.
Nu het tweede deel over opvolging…
bericht voor jou!

Het beste bericht ter wereld in uw eigen taal

Hoe verder te gaan (deel 2 van het bericht)

Dit is het tweede deel van de grootste boodschap ter wereld die de levens van miljarden mensen fundamenteel heeft veranderd.

Van www.message-for-you.net

(Ook beschikbaar in andere talen.)

Als je het eerste deel van dit bericht nog niet hebt bekeken of beluisterd, doe dat dan eerst.

Nu het tweede deel…

 

Het kruis is dus het uitgangspunt. En als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan heb je de juiste beslissing genomen!

En nu gaat het verder. Toen je je leven aan Jezus gaf, nam je (figuurlijk gesproken) je rugzak en maakte hem leeg. Er zat veel rommel in je rugzak die je niet meer nodig hebt. En je zei: “Jezus, ik geef het allemaal aan jou!” Je gaf het allemaal aan Hem. En zoals al gezegd, er zaten dingen in die je niet meer nodig hebt (bijvoorbeeld schuldgevoelens, mentale verwondingen, etc.).

Wat Jezus nu wil doen is: Hij wil je rugzak opnieuw vullen!

Hij wil je nuttige dingen meegeven. Zoals reisbenodigdheden die je onderweg nodig hebt.

Allereerst is het natuurlijk heel belangrijk dat je iets te drinken bij je hebt. Zodat je onderweg niet omkomt van de dorst. Ik zal je symbolisch een waterfles laten zien met vers, helder, gezond water. Het water vertegenwoordigt de Heilige Geest. Toen je je leven aan Jezus gaf, kwam de Heilige Geest in je.

De Heilige Geest is dan in u, maar u kunt steeds weer met Hem vervuld worden. “Drink” van hem, om zo te zeggen. Daarom is het belangrijk dat je dit levende water ook drinkt… en zo word je er altijd verfrist door.
De Heilige Geest is een persoon, Hij is God. Maar je kunt ook Zijn kracht ervaren, met Hem vervuld worden en als het ware zijn kracht drinken.
Voor discipelschap is het ook belangrijk dat je gedoopt bent in de Heilige Geest. Dat je ondergedompeld wordt in Zijn kracht. Dit betekent ook “ Geestelijke doop” of “doop in de Heilige Geest”. Ik schrijf meer in detail over de doop met de Geest in een artikel op onze website. Kijk daar eens naar.

Vervolgens is het natuurlijk ook belangrijk dat je weet waar je heen gaat. Jezus geeft je de aanwijzingen, om zo te zeggen.

Deze aanwijzingen staan ​​voor de Bijbel of Gods Woord.

Je denkt misschien: “Maar ik heb een Bijbel en ik heb hem zo vaak gelezen, maar ik snap hem gewoon niet!” Dat komt omdat de enige manier om de Bijbel te begrijpen is door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal het Woord voor je ontcijferen. En Hij zegt je, om zo te zeggen: “Ik zal je uitleggen hoe je de Bijbel moet lezen. Ik zal je uitleggen wat het betekent.” En ineens is het alsof je het licht ziet en je beseft: “Hé, ineens is me alles duidelijk!”
En je kunt de Heilige Geest ook vragen om je het een en ander uit te leggen: “Wat betekent deze tekst? En wat betekent het voor mij persoonlijk?” Dan brengt hij het Woord voor jou tot leven. Je bent dus niet alleen onderweg.

Vervolgens wil ik je een mobiele telefoon laten zien. Het staat voor gemeenschap.
Jezus wil niet dat je alleen bent op je wandeling. Hij is natuurlijk bij je, maar Hij wil ook dat je contact hebt met andere volgelingen van Jezus. Dat je met ze praat, met ze van gedachten wisselt.
Gemeenschap met andere christenen kan in een kerk zijn. Maar het kan ook een thuisgroep zijn. Waar je christenen thuis ontmoet en samen de Bijbel leest, samen bidt etc.

Het beste is om rond te kijken om te zien waar andere christenen in uw stad of in de omgeving zijn die u kunt ontmoeten. Graag wil ik je de tip meegeven dat het belangrijk is dat ze de Bijbel als basis hebben en dat ze open staan ​​voor de Heilige Geest.

Dan is er nog een vierde punt. Deze vierde stap is de waterdoop. De onderdompeling in het water.

Het symboliseert dat je je leven aan Jezus hebt gegeven en nu is alles nieuw geworden. Dat je oude zelf werd gekruisigd, dat je geestelijk met hem stierf en daarna met hem weer opstond! Het vertegenwoordigt dood en opstanding.

Onderdompeling is de juiste doop in water, en de eerste christenen deden het ook op die manier. Babydoop of besprenkeling met water is daarentegen niet correct. Misschien denk je: “Ik ben als baby gedoopt, dat moet genoeg zijn.” Nee, laat je alsjeblieft correct en bijbels dopen met onderdompeling in water. Ga maar eens kijken of er christenen zijn die je kunnen dopen.

Dat zijn de vier stappen. En nu ga je op pad met je rugzak.

Natuurlijk blijven de reisvoorzieningen niet passief in de rugzak, je hebt de reisvoorzieningen (heel praktisch) onderweg nodig. Net als een normale wandeling. Daarom blijf je op je kaart kijken, bijvoorbeeld: “Waar moet ik eigenlijk heen? HEER, spreek alstublieft tot mij!”
God spreekt door de Bijbel, maar ook door indrukken zoals mentale of akoestische hoorbare woorden, door beelden, visioenen en door dromen. Hij kan ook met je praten via andere mensen.
Op onze website vindt u verklarende artikelen over dit onderwerp “God spreekt” over bijvoorbeeld hoe u uw indrukken correct toetst (namelijk tegen de Bijbel en tegen Gods karakter).
Leer Zijn stem kennen en ervaar hem persoonlijk voor jou! Dan ben je op de goede weg. Want Hij is de Goede Herder en jullie zijn Zijn schapen die Zijn stem kunnen horen.

Natuurlijk is het ook belangrijk om te blijven drinken. Om steeds weer vervuld te worden door de Heilige Geest. Om in Zijn kracht te leven, zoals de eerste christenen met Pinksteren vervuld werden met de kracht van de Heilige Geest. Meer over de onderwerpen van de doop met de Geest en de gaven van de Geest op onze website.

Zoals eerder vermeld, is gemeenschap met andere christenen ook belangrijk, net als de waterdoop.

Op onze website kun je nuttige artikelen lezen over al deze onderwerpen over discipelschap.

Nu een kort overzicht met de stappen van de opvolging:


De volgorde van deze stappen is niet kritisch! U kunt zich dus eerst laten dopen en dan een Bijbel krijgen. Of je kunt meteen een Bijbel pakken en je laten dopen. Bepaal voor jezelf (ook in gebed met God) wat je als eerste kunt doen. Maar: Alle stappen zijn belangrijk voor opvolging.

Nog één ding: deze stappen zijn niet nodig voor redding. Dat betekent: als je je leven al aan Jezus hebt gegeven (zoals ik in het eerste deel heb uitgelegd), dan ben je gered. Maar de stappen zijn stappen van gehoorzaamheid. Je moet gaan als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus. Omdat Hij je niet alleen op weg stuurt, Hij geeft je ook de voorzieningen voor de reis. De stappen zijn vrijwillig, maar Jezus vraagt ​​je om ze te nemen.

Je wilt Jezus volgen. Hij is de Goede Herder en je wilt Zijn stem horen. Je wilt weten wat Hij nog meer voor jou persoonlijk heeft gepland (bijvoorbeeld je persoonlijke roeping). U wilt weten wat Hij over u zegt (dwz uw identiteit in Hem). U wilt graag met anderen van gedachten wisselen en hen bijvoorbeeld vragen: “Wat heb JIJ met God meegemaakt?” of: “Wat betekent dit en dat in de Bijbel?” enz.

Tot zover het discipelschap… Wees gezegend!

Op onze website vindt u verdere hulp bij de opvolging.

Ga gewoon naar:

www.message-for-you.net/discipleship

Je vindt er ook gratis downloads, materiaal om te delen en nog veel meer!

We wensen je veel vreugde en zegen op je weg met Jezus!

Voel je vrij om dit bericht zonder aanpassingen te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Andere toepassingen en wijzigingen vereisen de schriftelijke goedkeuring van: www.message-for-you.net. Ook daar beschikbaar in andere talen en in andere versies (bijvoorbeeld als audiobestanden, video’s, gedetailleerde versie, korte versie, kinderversie en andere) en in sommige talen in informele (Du) vorm en in formele (Sie) vorm.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.