Besked til dig! Det bedste budskab i verden på dit eget sprog [Danish/Dansk]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Læs venligst først:
Advarsel, følgende oversættelse af meddelelsen er blevet automatisk oversat. Teksten kan derfor indeholde fejl. Dette er en midlertidig rå oversættelse.
Du er stadig velkommen til at videredistribuere teksten til ikke-kommercielle formål!
Læs også artiklen for yderligere forklaringer: Forklaring af de midlertidige rå oversættelser

indhold

kort version

besked til dig!

Det bedste budskab i verden på dit eget sprog

Følgende besked har allerede fundamentalt ændret milliarder af menneskers liv. Dit liv kan ændre sig for altid til det bedre!
Tag denne tid, fordi det er det værd.

 

 

Af www.message-for-you.net

Undrer du dig nogle gange, hvorfor der er så meget ondskab i denne verden? Hvorfor al den lidelse? Og hvordan kan du leve i denne verden med glæde?

I denne besked vil jeg fortælle dig, hvordan ondskaben kom til denne verden. Men også hvordan du personligt kan overvinde det og få ægte varig livsglæde.

Der var en engel i himlen, som sad over Guds trone. Englen var Satan. Men Satan blev stolt. Han havde valgt af egen fri vilje at gøre oprør mod Gud.

 

 

Det er derfor, Gud smed Satan ud af himlen. 

 

Dog er Gud selv god, uden for Ham er der intet godt. Så Satan mistede den herlighed, han havde hos Gud. Og så med sit fald bragte Satan det onde ind i verden.

Han fristede også de tidlige mennesker til at gøre oprør mod Gud. Satan selv er fortabt for evigt, og han forsøger at holde mennesker væk fra Gud, så de bliver fortabt og ikke frelst.

 

Vores fejl, vores skyld – når vi lyver, stjæler, har dårlige tanker eller dårlige ord… alt dette adskiller os fra at komme i kontakt med Gud.

 Det er dårlige nyheder for nu, men det stopper ikke der. Der er en simpel løsning på dette problem. Og denne løsning har et navn: Jesus

Fordi Gud elsker os! Og han giver hvert menneske mindst én chance i deres liv til at acceptere denne løsning. Denne besked er din chance!

 

 

 

Først vil jeg gerne fortælle dig præcis hvem Jesus er:

Vor himmelske Fader, Jesus og Helligånden er Gud. Der er tre guddommelige personer, som sammen danner treenigheden. Denne enhed skaber Gud. Så Jesus er evig og almægtig. Og han er skaberen.

Men Jesus kom frivilligt for omkring 2000 år siden som et sandt menneske til denne verden.

 

 

 

 

 

Han blev undfanget af Helligånden og født af en jomfru. Han levede et menneskeliv uden fejl og i et perfekt åndeligt forhold til Faderen. Han viste verden, hvordan Gud er…

Så døde han frivilligt og stedfortræder for vores skyld og fejltagelser på korset. På den tredje dag stod han op af graven. Og senere vendte han tilbage til vor himmelske Fader igen.

Hvorfor gjorde han dette? Han gik til korset for at bære al skylden på dine vegne. Så du kan blive FRI for det! Men du bestemmer selv, om du tager imod denne gave eller ej.

 

 

Det betyder: Hvordan beslutter du dig?

Tager du imod Guds gave?
Hvis ja, så vil du blive frelst og blive et Guds barn!

Forkaster du Guds gave?
Så forbliver du tabt. Dette betyder også senere efter døden en evig adskillelse fra Gud, i dybt mørke.

Du kan tage imod Guds gave til dig NU! Eller du kan lade det ligge i hjørnet og glemme det… Men vær opmærksom på implikationerne.

Lige nu, i dag, er det øjeblik, hvor du kan sige: “Ja, Jesus, jeg vil give dig mit liv!”
I det øjeblik, du omvender dig til Jesus, vil Helligånden komme og blive i dig. Gennem ham er du åndeligt, indvendigt, født på ny – og født som et Guds barn ind i den himmelske familie!

Slut dig nu til mig i bøn på korset.

Jeg starter med bønnen og siger den sætning for sætning, så du kan sige den (højt!).

Den følgende bøn er ikke en formel, men et forslag. Du kan også invitere Jesus ind i dit liv med de ord, du selv har formuleret. Det vigtigste er din beslutning. Bed stadig HØJT, ikke kun i dit sind. At bede højt i dette tilfælde er en tilståelse foran den fysiske og åndelige verden.

“Kære HERRE JESUS,

Jeg vil nu tro som et barn, at jeg kan lære dig at kende. At du har betalt for min skyld, for mine svagheder. Og så nu giver jeg jer alle skylden.

(Fortæl ham alt specifikt og giv det til ham!
Fortæl ham: “Jesus, det og det var ikke rigtigt… jeg løj der…” osv.)

Tak Jesus for at tilgive mig! Jesus, jeg accepterer dig nu som min vejleder i livet! Og jeg beder dig, giv mig din Helligånd! Tak fordi du reddede mig nu og gjorde mig til dit barn!

AMEN.”

Hvis du bare bad om det, så vil jeg gerne lykønske dig! For du vil ikke fare vild, hvis du har givet dit liv til Jesus lige nu!

Fortæl andre om din beslutning for Jesus! Du kan også anbefale denne besked.

Hvis du stadig har spørgsmål, vil jeg gerne anbefale, at du også lytter til eller læser den detaljerede version af beskeden. Du kan finde dem på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside finder du også mere om, hvordan du kan følge Jesus nu.

Bare gå til:

www.message-for-you.net/discipleship

Vi ønsker dig meget glæde og velsignelse på din vej med Jesus!

Du er velkommen til at videredistribuere denne besked til ikke-kommercielle formål uden ændringer. Andre anvendelser og ændringer kræver skriftlig godkendelse af www.message-for-you.net. Også tilgængelig der på andre sprog og i andre versioner (fx som lydfiler, videoer, detaljeret version, kort version, børneversion og andre) og på nogle sprog i uformel (Du) form og i formel (Sie) form.

Detaljeret version

besked til dig!

Det bedste budskab i verden på dit eget sprog

Lang version (del 1)

Følgende besked har allerede fundamentalt ændret milliarder af menneskers liv. Dit liv kan ændre sig for altid til det bedre!

Tag denne tid, fordi det er det værd.

Vi annoncerer IKKE for nogen sekt.
Med dette budskab ønsker vi at hjælpe mennesker til at omorientere deres liv (og deres medmenneskers liv) mod personen Jesus.

Af www.message-for-you.net
(Også tilgængelig på andre sprog.)

Mange mennesker skriver til mig i vores tjeneste på internettet. Og så stiller jeg dem ofte spørgsmålet: “Har du allerede bevidst givet dit liv til Jesus?” Og mange siger så: “Ja, selvfølgelig beder jeg hver aften.”, “Jeg beder altid inden jeg går i seng.” “Jeg taler ofte med Gud.” Eller også: “Jeg tror på Gud.” Og de siger så: “Ja, selvfølgelig har jeg allerede givet mit liv til Jesus.”

Der er meget forskellige svar. Nogle siger også: “Ja, jeg blev døbt som baby…”. Og nogle siger: “Ja, Jesus er en god åndelig lærer/et godt menneske/et godt eksempel…”. Så der er meget forskellige svar. Men disse mennesker har én ting til fælles: de har endnu ikke bevidst overgivet deres liv til Jesus. De tror på ham og beder fra tid til anden, men de har ikke givet deres liv til ham endnu.

For at forstå dette, vil jeg gerne forklare dig det ved hjælp af et maraton. Løberne venter, indtil dommeren giver startsignal. Og så begynder de at løbe. Og forestil dig nu, at du er en af ​​disse løbere. Og du venter ikke på startsignalet, du begynder bare at løbe…

Og du løber og løber og løber… Og du prøver virkelig. Du bruger alle dine kræfter! Og du er glad, fordi du allerede kan se afslutningen… Men manden i mål siger til dig: “Undskyld, jeg kan ikke give dig en vindermedalje.” Og du siger: “Hvad?! Hvorfor ikke? Jeg løb ligesom de andre!”

Og manden siger til dig: ”Ja, men du begyndte at løbe uden startsignal! Din race er ugyldig. Desværre mistede du den.”

Og det er præcis det samme med at tro på Jesus uden at overlade sit liv til ham. Det er som et maraton uden start.

Men Jesus ønsker, at du skal sejre. Og som en evig vinder og ikke som en evig taber. Han ønsker virkelig, at du modtager denne vindermedalje. At du kan være hos ham for evigt! Og det inkluderer livets overgivelse.

Og du undrer dig sikkert over, hvordan denne overgivelse af livet til Jesus ser ud. Og hvad betyder det med “startsignalet”. Og jeg vil gerne fortælle dig præcis, hvem Jesus er.

 

Hvem er Jesus for dig personligt?

Har han været en god mand? En god lærer?

– Hvor det kunne være interessant at høre Bjergprædikenen… Er Han en af ​​mange åndelige mestre? Så er han på linje med Buddha, Muhammed osv…? Er han en religionsstifter for dig? Jeg vil gerne fortælle dig, hvem Jesus VIRKELIG er.

Hvem er Jesus?

Vor himmelske Fader, Jesus og Helligånden er Gud. Der er tre guddommelige personer, som sammen danner treenigheden. Denne enhed skaber Gud. Så Jesus er evig og almægtig. Og han er skaberen.Men Jesus kom frivilligt for omkring 2000 år siden som et sandt menneske til denne verden.Han blev undfanget af Helligånden og født af en jomfru. Han levede et menneskeliv uden fejl og i et perfekt åndeligt forhold til Faderen. Han viste verden, hvordan Gud er…

Så døde han frivilligt og stedfortræder for vores skyld og fejltagelser på korset. På den tredje dag stod han op af graven. Og senere vendte han tilbage til vor himmelske Fader igen.

Jeg vil fortælle dig mere om, hvorfor Jesus gjorde dette om et øjeblik – og hvad det betyder for dig…

Så Jesus kom til denne verden som et menneske ligesom os. Han levede ligesom os. Kun med én stor forskel: Han var fuldstændig ren, fuld af kærlighed og sandhed. Han løj aldrig, han talte altid sandt. Han sagde endda om sig selv, at han er sandheden personificeret! Hvem kan påstå det? Kan du sige, at du er sandheden personificeret? Eller kærlighed personligt? … Jesus sagde det om sig selv! Og han sagde: “Jeg er vejen, sandheden og livet!”

Og så sagde han noget meget vigtigt: “…Ingen kommer til Faderen uden gennem mig!” Og det er så vigtigt, det er det, det hele handler om.

Så Jesus er den, der vil tage din hånd og sige til dig: “Accepter mig, og jeg vil føre dig til den himmelske Fader! Jeg tager dig til himlen, til mit rige!”

Det er livets overgivelse – at du siger til ham (fx): ”Ja, det vil jeg! Jeg vil være sammen med dig for evigt! Ikke bare nu og da i hverdagen… ikke kun om søndagen… for altid! Jeg vil have dig til at være min livsguide. At du er min gode hyrde, og jeg er dit får, der følger dig. Som hører din stemme, som virkelig ønsker at leve fuldt ud med dig!”

Dette budskab er så meget dybere… Og jeg vil gerne vise dig, hvad Jesus gjorde FOR DIG.

Jeg vil gerne vise dig korset. Alt afgøres på korset. Du spørger måske: “Var det ikke bare en forfærdelig død? Hvad har det med mig at gøre?”

Jeg sagde tidligere, at Jesus levede i renhed, i kærlighed. Som INTET andet menneske! Uden skyld, uden skyld. Men Jesus kom ikke kun til denne verden for at vise os, hvordan vi skal leve. Men også at dø for os på korset.

Fordi vi, du og jeg, alle os, laver vi altid fejl. Vi er ikke perfekte. Men Jesus kom til os som en fuldkommen mand! Jesus er perfekt! Men vores fejl, vores skyld – når vi lyver, stjæler, har dårlige tanker eller dårlige ord… alt dette adskiller os fra at komme i kontakt med Gud. Det er som om noget trængte sig vej mellem os. Og det er blevet mere og mere…
Og Jesus kan genoprette denne kontakt! Han vil tage dig i hånden og sige: “Kom så, jeg tager dig tilbage, hvor du virkelig hører til, til dit himmelske hjem!” Han vil ikke have, at du farer vild. Skyld vil adskille dig fra Gud for evigt. Hvis du ikke sætter hende på korset. Måske tænker du: “Jeg er faktisk et godt menneske..?! Det er ikke min skyld?!” Tænk så over hvor du løj… hvor du ikke fortalte sandheden.

Jeg vil nu også gerne fortælle dig, hvordan det onde kom til denne verden.

Hvordan kom skyldfølelsen til verden?

Der var en engel i himlen, som sad over Guds trone. Englen var Satan.

Men Satan blev stolt. Han havde valgt af egen fri vilje at gøre oprør mod Gud. Det er derfor, Gud smed Satan ud af himlen.
Dog er Gud selv god, uden for Ham er der intet godt. Så Satan mistede den herlighed, han havde hos Gud. Fordi han valgte det onde.
Og så med sit fald bragte Satan det onde ind i verden. Han fristede også de tidlige mennesker til at gøre oprør mod Gud. De kom under Satans herredømme og under ondskabens magt…Satan selv er fortabt for evigt, og han forsøger at holde mennesker væk fra Gud, så de bliver fortabt og ikke frelst.

Det er derfor, Jesus kom til denne verden, og han siger til os: “Jeg vil have, at du kommer tilbage til mig, så vi kan få et dybt venskab igen!” Og så gik han til korset for dig: “Der på korset tager jeg al denne skyld på mig!”

Og han bar også dine mentale skader. Han har set alt dette og siger til dig: ”Jeg ønsker ikke, at du skal være i evig sorg! Jeg vil gerne give dig min glæde!” Han tog din sorg, din smerte, din ensomhed. Han ser det hele! Han er ligeglad med dig! Han gik til korset for det. Og Han fortæller dig: “Se, jeg har allerede gjort alt for dig! Vær venlig at acceptere det!” Og han ønsker at give dig sin kærlighed. Han viste sin kærlighed på korset. Han siger: “Se, på korset ser du, hvor meget jeg elsker dig!

Det betyder: Hvordan beslutter du dig?

Tager du imod Guds gave? Hvis ja, så vil du blive frelst og blive et Guds barn!

Forkaster du Guds gave? Så forbliver du tabt. Dette betyder også senere efter døden en evig adskillelse fra Gud, i dybt mørke.

Du kan tage imod Guds gave til dig NU! Eller du kan lade det ligge i hjørnet og glemme det…
Men vær opmærksom på implikationerne.

Lige nu, i dag, er det øjeblik, hvor du kan sige: “Ja, Jesus, jeg vil give dig mit liv!”

Hvad vil der ske, når du konverterer til Jesus?

I det øjeblik du omvender dig til Jesus, vil Helligånden komme og blive i dig.
Gennem ham er du åndeligt, indvendigt, født på ny – og født som et Guds barn ind i den himmelske familie! Din såkaldte “gamle mand” dør så åndeligt med Jesus på korset, og du får et nyt liv fra ham. Dette giver dig en helt ny identitet – fra tiggerbarn til kongebarn!

Som Guds barn kan man så leve i Helligåndens kraft – og ikke længere skulle leve under det ondes herredømme! (Du vil stadig have fri vilje til dette) Og Jesus giver dig også sin magt til at rive mennesker ud af Satans hænder!

Slut dig nu til mig i bøn på korset.

Jeg starter med bønnen og siger den sætning for sætning, så du kan sige den (højt!).

Den følgende bøn er ikke en formel, men et forslag. Du kan også invitere Jesus ind i dit liv med de ord, du selv har formuleret. Det vigtigste er din beslutning. Jesus ser dit hjerte, han ved hvad du mener. Bed stadig HØJT, ikke kun i dit sind. At bede højt i dette tilfælde er en tilståelse foran den fysiske og åndelige verden.

“Kære HERRE JESUS,

Jeg vil tro som et barn nu, hvor jeg kan lære dig at kende. At du har betalt for min skyld, for mine svagheder. Og det er derfor, jeg giver dig alt nu, alt, hvad der tynger mig, alt, hvad jeg bærer rundt med mig. Jeg vil give dig alt, hvad jeg har gjort forkert indtil nu.

(Fortæl ham alt specifikt og overgiv det til ham! Fortæl ham, “Jesus, det og det var ikke rigtigt… jeg løj…” osv.
Når du overgiver alt til ham, dækker hans blod al skyld. Hans blod dækker dig.)

Tak Jesus for at tilgive mig nu! Tak fordi du vaskede mig ren! Jesus, jeg accepterer dig nu som min vejleder i livet! Som min Herre! Som min frelser! Og jeg beder dig: Kom ind i mit liv! Og jeg beder dig, giv mig din Helligånd! Fyld mig med din Helligånd! Tak, fordi du reddede mig nu! Tak, at jeg nu er dit barn!

AMEN.”

Hvis du bare bad om det, så vil jeg gerne lykønske dig! For så er du blevet en evig vinder. Så ventede du på “startsignalet” og tog afsted. “Løbet” er nu gyldigt!

Og det vil jeg fortælle dig, fra Joh 3,16: “Så elskede Gud verden, at han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”

Det betyder, at du ikke vil fare vild, hvis du gav dit liv til Jesus lige nu! Nu er det sikkert, nu kan du have “sikkerhed om frelse”. “Forsikring om frelse” betyder, at du er 100% sikker på, at du kommer i himlen. Og ikke af præstation, men fordi du tog imod det, Jesus gjorde for dig på korset! Du er nu reddet. – Af nåde. Fordi du tog imod hans gave.

Men nu går det endnu længere. For nu har du kun nået din vej. Det handler nu om arv. Han er den gode hyrde, og du følger ham. Og hvordan det ser ud præcist, vil jeg fortælle dig i anden del.Fortæl andre om din beslutning for Jesus! Du kan også anbefale denne besked.
Nu til anden del om arvefølge…
besked til dig!

Det bedste budskab i verden på dit eget sprog

Sådan fortsætter du (del 2 af meddelelsen)

Dette er den anden del af det største budskab i verden, som fundamentalt har ændret milliarder af menneskers liv.

Af www.message-for-you.net

(Også tilgængelig på andre sprog.)

Hvis du ikke har set eller lyttet til den første del af denne besked, så gør det først.

Nu til anden del…

 

Så korset er udgangspunktet. Og hvis du gav dit liv til Jesus, så tog du den rigtige beslutning!

Og nu fortsætter det. Da du gav dit liv til Jesus, tog du (billedligt talt) din rygsæk og tømte den. Der var en masse affald i din rygsæk, som du ikke længere har brug for. Og du sagde: “Jesus, jeg giver det hele til dig!” Du gav det hele til ham. Og som allerede sagt var der ting i det, du ikke længere har brug for (f.eks. skyldfølelse, psykiske skader osv.).

Det Jesus vil gøre nu er: Han vil fylde din rygsæk op!

Han vil gerne give dig nyttige ting at tage med dig. Som rejseartikler, som du har brug for på farten.

Først og fremmest er det selvfølgelig meget vigtigt, at du har noget at drikke med. Så man ikke dør af tørst på vejen. Jeg vil symbolsk vise dig en vandflaske med frisk, klart, sundt vand. Vandet repræsenterer Helligånden. Da du gav dit liv til Jesus, kom Helligånden ind i dig.

Helligånden er da i dig, men du kan blive fyldt med ham igen og igen. “Drik” af ham, så at sige. Derfor er det vigtigt, at du også drikker dette levende vand… og på den måde bliver du altid forfrisket af det.
Helligånden er en person, han er Gud. Men du kan også opleve hans kraft, blive fyldt med ham og så at sige drikke hans kraft.
Det er også vigtigt for discipelskabet, at du bliver døbt i Helligånden. At du vil blive fordybet i hans kraft. Dette betyder også ” åndsdåb ” eller “dåb i Helligånden”. Jeg skriver mere detaljeret om Åndens dåb i en artikel på vores hjemmeside. Tag et kig på det.

Dernæst er det selvfølgelig også vigtigt, at du ved, hvor du skal hen. Jesus giver dig anvisningerne, så at sige.

Disse anvisninger står for Bibelen eller Guds ord.

Du tænker måske: “Men jeg har en bibel, og jeg har læst den så mange gange, men jeg forstår den bare ikke!” Det er fordi den eneste måde at forstå Bibelen på er gennem Helligånden. Helligånden vil tyde ordet for dig. Og han siger så at sige til dig: “Jeg vil forklare dig, hvordan du læser Bibelen. Jeg skal forklare dig, hvad det betyder.” Og pludselig er det ligesom, når du ser lyset, og du indser: ”Hey, pludselig er alt klart for mig!”
Og du kan også bede Helligånden om at forklare dig nogle ting: “Hvad betyder denne tekst? Og hvad betyder det for mig personligt?” Så bringer han Ordet til live for dig. Så du er ikke alene på vej.

Dernæst vil jeg vise dig en mobiltelefon. Det står for fællesskab.
Jesus ønsker ikke, at du skal være alene på din vandring. Han er selvfølgelig med dig, men han ønsker også, at du skal have kontakt med andre tilhængere af Jesus. At du taler med dem, udveksler ideer med dem.
Fællesskab med andre kristne kan være i en kirke. Men det kan også være en hjemmegruppe. Hvor man møder kristne derhjemme og man læser i Bibelen sammen, beder sammen mm.

Den bedste ting at gøre er at se sig omkring for at se, hvor der er andre kristne i din by eller i området, som du kan mødes med. Jeg vil gerne give dig det tip, at det er vigtigt, at de har Bibelen som grundlag, og at de er åbne for Helligånden.

Så er der et fjerde punkt. Dette fjerde trin er vanddåb. Nedsænkningen i vandet.

Det symboliserer, at du gav dit liv til Jesus, og nu er alt blevet nyt. At dit gamle jeg blev korsfæstet, du døde åndeligt sammen med ham og stod så op igen med ham! Det repræsenterer død og opstandelse.

Nedsænkning er den korrekte dåb i vand, og de første kristne gjorde det også sådan. Barnedåb eller overdrysning med vand er derimod ikke korrekt. Måske tænker du: ”Jeg blev døbt som baby, det må være nok.” Nej, lad dig venligst døbe korrekt og bibelsk med nedsænkning i vand. Bare gå og se, om der er kristne, der kan døbe dig.

Det er de fire trin. Og nu tager du afsted med din rygsæk.

Rejseartiklerne forbliver naturligvis ikke passivt i rygsækken, du skal bruge rejseartiklerne (meget praktisk) på farten. Ligesom en normal vandretur. Det er derfor, du bliver ved med at kigge på dit kort, for eksempel: ”Hvor skal jeg egentlig hen? HERRE, tal venligst til mig!”
Gud taler gennem Bibelen, men også gennem indtryk som mentale eller akustiske hørbare ord, gennem billeder, syner og gennem drømme. Han kan også tale til dig gennem andre mennesker.
Du kan finde forklarende artikler om dette emne “Guds tale” på vores hjemmeside, for eksempel hvordan man korrekt tester sine indtryk (nemlig mod Bibelen og mod Guds karakter).
Lær hans stemme at kende og opfatt den personligt for dig! Så er du på rette vej. For han er den gode hyrde, og I er hans får, der kan høre hans røst.

Det er selvfølgelig også vigtigt at blive ved med at drikke. At blive fyldt igen og igen af ​​Helligånden. At leve i hans kraft, ligesom de første kristne blev fyldt med Helligåndens kraft i pinsen. Mere om emnerne Åndsdåb og Åndsgaver på vores hjemmeside.

Som allerede nævnt er fællesskabet med andre kristne også vigtigt, ligesom vanddåben.

Du kan læse nyttige artikler om alle disse emner om discipelskab på vores hjemmeside.

Nu en kort oversigt over trinene i arvefølgen:


Rækkefølgen af ​​disse trin er ikke kritisk! Så du kan blive døbt først og derefter få en bibel. Eller du kan få en bibel med det samme og så blive døbt. Beslut selv (også i bøn med Gud), hvad du kan gøre først. Men: Alle trin er vigtige for succession.

En ting mere: Disse trin er ikke nødvendige for frelse. Det betyder: Hvis du allerede har givet dit liv til Jesus (som jeg forklarede i første del), så er du frelst. Men trinene er trin til lydighed. Du bør gå, hvis du vil være lydig mod Jesus. Fordi han ikke bare sender dig på din vej, han giver dig forsyningerne til rejsen. Trinene er frivillige, men Jesus beder dig om at tage dem.

Du ønsker at følge Jesus. Han er den gode hyrde, og du ønsker at høre hans stemme. Du vil gerne vide, hvad han ellers har planlagt for dig personligt (f.eks. dit personlige kald). Du vil gerne vide, hvad han siger om dig (dvs. din identitet i ham). Du vil gerne udveksle ideer med andre og spørge dem fx: ”Hvad har DU oplevet med Gud?” eller: ”Hvad betyder det og det i Bibelen?” osv.

Så meget for discipelskabet… Vær velsignet!

På vores hjemmeside finder du yderligere hjælp til arvefølgen.

Bare gå til:

www.message-for-you.net/discipleship

Du vil også finde gratis downloads, materiale til deling og meget mere der!

Vi ønsker dig meget glæde og velsignelse på din vej med Jesus!

Du er velkommen til at videredistribuere denne besked til ikke-kommercielle formål uden ændringer. Andre anvendelser og ændringer kræver skriftlig godkendelse af www.message-for-you.net. Også tilgængelig der på andre sprog og i andre versioner (fx som lydfiler, videoer, detaljeret version, kort version, børneversion og andre) og på nogle sprog i uformel (Du) form og i formel (Sie) form.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts sent to your email.