Správa pre vás! Najlepšia správa na svete vo vašom vlastnom jazyku [Slovak/Slovenský]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Najprv si prečítajte:
Upozornenie, nasledujúci preklad správy bol automaticky preložený. Text preto môže obsahovať chyby. Toto je dočasný nespracovaný preklad.
Stále môžete text ďalej šíriť na nekomerčné účely!
Prečítajte si tiež článok, kde nájdete ďalšie vysvetlenia: Vysvetlenie dočasných nespracovaných prekladov

obsahu

krátka verzia

správa pre vás!

Najlepšia správa na svete vo vašom vlastnom jazyku

Nasledujúca správa už od základov zmenila životy miliárd ľudí. Váš život sa môže navždy zmeniť k lepšiemu!
Využite tento čas, pretože to stojí za to.

 

 

z www.message-for-you.net

Aj vy sa niekedy čudujete, prečo je na tomto svete toľko zla? Prečo všetko to utrpenie? A ako môžete žiť v tomto svete s radosťou?

V tomto posolstve vám chcem povedať, ako zlo prišlo na tento svet. Ale aj to, ako to môžete osobne prekonať a získať skutočnú trvalú radosť zo života.

V nebi bol anjel, ktorý sedel nad Božím trónom. Anjel bol Satan. Ale Satan bol pyšný. Z vlastnej vôle sa rozhodol vzbúriť sa proti Bohu.

 

 

Preto Boh zhodil Satana z neba. 

 

Boh sám je však dobrý, mimo neho niet dobra. Satan teda stratil slávu, ktorú mal u Boha. A tak svojím pádom Satan priviedol na svet zlo.

Tiež pokúšal prvých ľudí, aby sa vzbúrili proti Bohu. Satan sám je navždy stratený a snaží sa držať ľudí ďaleko od Boha, aby boli stratení a nie spasení.

 

Naše chyby, naša vina – keď klameme, kradneme, máme zlé myšlienky alebo zlé slová… to všetko nás delí od kontaktu s Bohom.

 To je zatiaľ zlá správa, no tým to nekončí. Na tento problém existuje jednoduché riešenie. A toto riešenie má meno: Ježiš

Pretože Boh nás miluje! A dáva každej ľudskej bytosti aspoň jednu šancu v živote prijať toto riešenie. Táto správa je vaša šanca!

 

 

 

Najprv by som vám chcel povedať, kto presne je Ježiš:

Nebeský Otec, Ježiš a Duch Svätý sú Boh. Sú tri božské Osoby, ktoré spolu tvoria Trojicu. Táto jednota robí Boha. Ježiš je teda večný a všemohúci. A On je Stvoriteľ.

Ale Ježiš prišiel dobrovoľne asi pred 2000 rokmi ako pravá ľudská bytosť na tento svet.

 

 

 

 

 

Bol počatý z Ducha Svätého a narodil sa z panny. Žil ľudský život bez chýb a v dokonalom duchovnom vzťahu s Otcom. Ukázal svetu, aký je Boh…

Potom zomrel dobrovoľne a zástupne za naše viny a chyby na kríži. Na tretí deň vstal z hrobu. A neskôr sa znova vrátil k Nebeskému Otcovi.

Prečo to urobil? Išiel na kríž, aby za vás niesol všetku vinu. Aby ste sa toho mohli oslobodiť! Sami sa však rozhodnete, či tento dar prijmete alebo nie.

 

 

To znamená: Ako sa rozhodnete?

Prijímaš Boží dar?
Ak áno, potom budeš spasený a staneš sa Božím dieťaťom!

Odmietaš Boží dar?
Potom zostaneš stratený. To tiež znamená neskôr po smrti večné oddelenie od Boha v hlbokej temnote.

Boží dar pre vás môžete prijať TERAZ! Alebo to môžete nechať v rohu a zabudnúť na to… Ale uvedomte si dôsledky.

Práve teraz, dnes, je chvíľa, kedy môžeš povedať: „Áno, Ježišu, chcem ti dať svoj život!“
Vo chvíli tvojho obrátenia k Ježišovi Duch Svätý príde a zostane v tebe. Skrze Neho ste duchovne, vnútorne, znovuzrodení – a rodíte sa ako Božie dieťa do nebeskej rodiny!

Teraz sa ku mne pridaj v modlitbe na kríži.

Začínam modlitbou a hovorím ju vetu po vete, aby ste ju mohli povedať (nahlas!).

Nasledujúca modlitba nie je formulkou, ale návrhom. Môžete tiež pozvať Ježiša do svojho života slovami, ktoré ste sami sformulovali. Najdôležitejšie je vaše rozhodnutie. Stále sa modlite NAHLAS, nielen vo svojej mysli. Hlasná modlitba je v tomto prípade vyznaním pred fyzickým a duchovným svetom.

„Drahý PÁN JEŽIŠ,

Teraz chcem veriť ako dieťa, že ťa môžem spoznať. Že si zaplatil za moju vinu, za moje slabosti. A tak teraz obviňujem vás všetkých.

(Povedz Mu všetko konkrétne a daj Mu to!
Povedz Mu: „Ježiš, toto a tamto nebolo správne… ležal som tam…“ atď.)

Ďakujem ti Ježiš, že si mi odpustil! Ježišu, teraz Ťa prijímam ako svojho sprievodcu životom! A prosím ťa, daj mi svojho Ducha Svätého! Ďakujem, že si ma teraz zachránil a urobil si zo mňa svoje dieťa!

AMEN.”

Ak ste sa práve takto modlili, potom vám chcem zablahoželať! Pretože sa nestratíš, ak si práve teraz odovzdal svoj život Ježišovi!

Povedz ostatným o svojom rozhodnutí pre Ježiša! Túto správu môžete tiež odporučiť.

Ak máte ďalšie otázky, odporúčam vám, aby ste si vypočuli alebo prečítali podrobnú verziu správy. Nájdete ich na našej webovej stránke.

Na našej webovej stránke tiež nájdete viac o tom, ako môžete teraz nasledovať Ježiša.

Stačí ísť na:

www.message-for-you.net/discipleship

Prajeme vám veľa radosti a požehnania na vašej ceste s Ježišom!

Neváhajte a bez úprav ďalej distribuujte túto správu na nekomerčné účely. Iné použitia a zmeny vyžadujú písomný súhlas www.message-for-you.net. Dostupné aj v iných jazykoch a v iných verziách (napr. ako audio súbory, videá, podrobná verzia, krátka verzia, detská verzia a iné) a v niektorých jazykoch v neformálnej (Du) forme a vo formálnej (Sie) forme.

Podrobná verzia

správa pre vás!

Najlepšia správa na svete vo vašom vlastnom jazyku

Dlhá verzia (1. časť)

Nasledujúca správa už od základov zmenila životy miliárd ľudí. Váš život sa môže navždy zmeniť k lepšiemu!

Využite tento čas, pretože to stojí za to.

Nerobíme reklamu žiadnej sekte.
Týmto posolstvom chceme pomôcť ľuďom preorientovať svoj život (a životy svojich blížnych) na osobu Ježiša.

z www.message-for-you.net
(Dostupné aj v iných jazykoch.)

Veľa ľudí mi píše do našej služby cez internet. A potom im často kladiem otázku: „Už si vedome odovzdal svoj život Ježišovi?“ A mnohí potom hovoria: „Áno, samozrejme, každý večer sa modlím.“, „Vždy sa pred spaním modlím.“, “Často sa rozprávam s Bohom.” Alebo tiež: “Verím v Boha.” A potom povedia: “Áno, samozrejme, už som dal svoj život Ježišovi.”

Existujú veľmi odlišné odpovede. Niektorí tiež hovoria: „Áno, bol som pokrstený ako dieťa…“. A niektorí hovoria: „Áno, Ježiš je dobrý duchovný učiteľ/dobrý človek/dobrý príklad…“. Existujú teda veľmi odlišné odpovede. Títo ľudia však majú jedno spoločné: ešte vedome neodovzdali svoj život Ježišovi. Akosi v Neho veria a z času na čas sa modlia, ale ešte Mu neodovzdali svoj život.

Aby ste tomu porozumeli, rád by som vám to vysvetlil pomocou maratónu. Pretekári počkajú, kým rozhodca nedá signál na štart. A potom začnú utekať. A teraz si predstavte, že ste jedným z týchto bežcov. A vy nečakáte na štartovací signál, len sa rozbehnete…

A ty bežíš a utekáš a utekáš… A naozaj sa snažíš. Využite všetku svoju silu! A ty sa tešíš, lebo už vidíš cieľ… Ale muž v cieli ti hovorí: “Prepáč, nemôžem ti dať medailu pre víťaza.” A ty hovoríš: „Čože?! Prečo nie? Bežal som rovnako ako ostatní!“

A muž vám hovorí: „Áno, ale začali ste bežať bez štartovacieho signálu! Vaša rasa je neplatná. Bohužiaľ si to stratil.”

A presne to isté je s vierou v Ježiša bez toho, aby sme Mu odovzdali svoj život. Je to ako maratón bez štartu.

Ale Ježiš chce, aby si zvíťazil. A to ako večný víťaz a nie ako večný porazený. Naozaj chce, aby ste dostali túto víťaznú medailu. Že môžeš byť s Ním navždy! A k tomu patrí aj odovzdanie sa života.

A určite sa pýtate, ako vyzerá toto odovzdanie života Ježišovi. A čo to znamená so „štartovacím signálom“. A rád by som vám presne povedal, kto je Ježiš.

 

Kto je pre teba osobne Ježiš?

Bol to dobrý človek? Dobrý učiteľ?

– Kde by mohlo byť zaujímavé vypočuť si Kázeň na vrchu… Je jedným z mnohých duchovných majstrov? Je teda v súlade s Budhom, Mohamedom atď…? Je pre vás zakladateľom náboženstva? Chcel by som vám povedať, kto je Ježiš NAOZAJ.

kto je Ježiš?

Nebeský Otec, Ježiš a Duch Svätý sú Boh. Sú tri božské Osoby, ktoré spolu tvoria Trojicu. Táto jednota robí Boha. Ježiš je teda večný a všemohúci. A On je Stvoriteľ.Ale Ježiš prišiel dobrovoľne asi pred 2000 rokmi ako pravá ľudská bytosť na tento svet.Bol počatý z Ducha Svätého a narodil sa z panny. Žil ľudský život bez chýb a v dokonalom duchovnom vzťahu s Otcom. Ukázal svetu, aký je Boh…

Potom zomrel dobrovoľne a zástupne za naše viny a chyby na kríži. Na tretí deň vstal z hrobu. A neskôr sa znova vrátil k Nebeskému Otcovi.

O chvíľu vám poviem viac o tom, prečo to Ježiš urobil – a čo to pre vás znamená…

Ježiš teda prišiel na tento svet ako človek ako my. Žil ako my. Len s jedným veľkým rozdielom: Bol úplne čistý, plný lásky a pravdy. Nikdy neklamal, vždy hovoril pravdu. Dokonca o sebe povedal, že je zosobnenou pravdou! Kto to môže tvrdiť? Môžete povedať, že ste zosobnená pravda? Alebo láska osobne? … Ježiš to o sebe povedal! A On povedal: “Ja som cesta, pravda a život!”

A potom povedal niečo veľmi dôležité: “…Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa!” A to je také dôležité, že o tom to celé je.

Ježiš je teda ten, kto ťa chce chytiť za ruku a povedať ti: „Prijmi ma a povediem ťa k nebeskému Otcovi! Vezmem ťa do neba, do môjho kráľovstva!”

To je odovzdanie sa života – že mu povieš (napr.): „Áno, to chcem! Chcem byť s tebou navždy! Nie len občas v bežnom živote… nielen v nedeľu… navždy! Chcem, aby si bol môj životný sprievodca. Že si môj dobrý pastier a ja som tvoja ovečka, ktorá ťa nasleduje. Kto počuje tvoj hlas, chce s tebou naozaj naplno žiť!“

Toto posolstvo je oveľa hlbšie… A chcem vám ukázať, čo pre vás Ježiš urobil.

Chcel by som ti ukázať kríž. O všetkom sa rozhoduje na kríži. Môžete sa opýtať: „Nebola to len strašná smrť? Čo to má spoločné so mnou?”

Už som povedal, že Ježiš žil v čistote, v láske. Ako ŽIADNY iný človek! Bez viny, bez viny. Ale Ježiš neprišiel na tento svet len ​​preto, aby nám ukázal, ako máme žiť. Ale aj zomrieť za nás na kríži.

Pretože my, ty a ja, my všetci, vždy robíme chyby. Nie sme dokonalí. Ale Ježiš k nám prišiel ako dokonalý človek! Ježiš je dokonalý! Ale naše chyby, naša vina – keď klameme, kradneme, máme zlé myšlienky alebo zlé slová… to všetko nás delí od kontaktu s Bohom. Akoby sa medzi nás niečo pretlačilo. A stal sa viac a viac…
A Ježiš môže obnoviť tento kontakt! Chce ťa vziať za ruku a povedať: “Poď, vezmem ťa späť tam, kam naozaj patríš, do tvojho nebeského domova!” Nechce, aby ste sa stratili. Vina ťa navždy odlúči od Boha. Ak ju nedáš na kríž. Možno si myslíte: „Som vlastne dobrý človek..?! Nie je to moja vina?!” Potom sa zamysli nad tým, kde si klamal… kde si nepovedal pravdu.

Teraz by som vám tiež rád povedal, ako zlo prišlo na tento svet.

Ako vina prišla na svet?

V nebi bol anjel, ktorý sedel nad Božím trónom. Anjel bol Satan.

Ale Satan bol pyšný. Z vlastnej vôle sa rozhodol vzbúriť sa proti Bohu. Preto Boh zhodil Satana z neba.
Boh sám je však dobrý, mimo neho niet dobra. Satan teda stratil slávu, ktorú mal u Boha. Pretože si vybral zlo.
A tak svojím pádom Satan priviedol na svet zlo. Tiež pokúšal prvých ľudí, aby sa vzbúrili proti Bohu. Dostali sa pod nadvládu Satana a pod moc zla…Sám Satan je navždy stratený a snaží sa držať ľudí ďaleko od Boha, aby boli stratení a nie spasení.

Preto Ježiš prišiel na tento svet a hovorí nám: „Chcem, aby si sa ku mne vrátil, aby sme opäť mohli mať hlboké priateľstvo! A potom pre teba išiel na kríž: “Tam na kríži, beriem na seba všetku túto vinu!”

A niesol aj tvoje duševné zranenia. Toto všetko videl a hovorí ti: „Nechcem, aby si bol vo večnom smútku! Chcem ti dať svoju radosť!” Vzal tvoj smútok, tvoju bolesť, tvoju osamelosť. On to všetko vidí! Jemu na tebe nezáleží! Išiel pre to ku krížu. A On ti hovorí: „Pozri, už som pre teba urobil všetko! Prosím, prijmite to!” A On ti chce dať svoju lásku. Svoju lásku ukázal na kríži. Hovorí: „Pozri, na kríži vidíš, ako veľmi ŤA milujem!

To znamená: Ako sa rozhodnete?

Prijímaš Boží dar? Ak áno, potom budeš spasený a staneš sa Božím dieťaťom!

Odmietaš Boží dar? Potom zostaneš stratený. To tiež znamená neskôr po smrti večné oddelenie od Boha v hlbokej temnote.

Boží dar pre vás môžete prijať TERAZ! Alebo to môžete nechať v rohu a zabudnúť na to…
Ale uvedomte si dôsledky.

Práve teraz, dnes, je ten moment, kedy môžeš povedať: “Áno, Ježišu, chcem ti dať svoj život!”

Čo sa stane, keď sa obrátiš k Ježišovi?

Vo chvíli vášho obrátenia k Ježišovi Duch Svätý príde a zostane vo vás.
Skrze Neho ste duchovne, vnútorne, znovuzrodení – a rodíte sa ako Božie dieťa do nebeskej rodiny! Váš takzvaný „starec“ potom duchovne zomiera s Ježišom na kríži a vy od neho dostávate nový život. To vám dáva úplne novú identitu – od žobrákovho po kráľovské dieťa!

Ako Božie dieťa potom môžete žiť v moci Ducha Svätého – a už nemusíte žiť pod nadvládou zla! (Na to budete mať stále slobodnú vôľu) A Ježiš vám tiež dáva svoju moc vytrhnúť ľudí z rúk Satana!

Teraz sa ku mne pridaj v modlitbe na kríži.

Začínam modlitbou a hovorím ju vetu po vete, aby ste ju mohli povedať (nahlas!).

Nasledujúca modlitba nie je formulkou, ale návrhom. Môžete tiež pozvať Ježiša do svojho života slovami, ktoré ste sami sformulovali. Najdôležitejšie je vaše rozhodnutie. Ježiš vidí tvoje srdce, vie, čo myslíš. Stále sa modlite NAHLAS, nielen vo svojej mysli. Hlasná modlitba je v tomto prípade vyznaním pred fyzickým a duchovným svetom.

„Drahý PÁN JEŽIŠ,

Chcem teraz veriť ako dieťa, keď ťa môžem spoznať. Že si zaplatil za moju vinu, za moje slabosti. A preto ti teraz dávam všetko, všetko, čo ma ťaží, všetko, čo so sebou nosím. Dám ti všetko, čo som doteraz robil zle.

(Povedz Mu všetko konkrétne a odovzdaj Mu to! Povedz Mu: „Ježišu, toto a tamto nebolo správne… Klamal som…“ atď.
Keď Mu všetko odovzdáš, Jeho krv prikryje všetku vinu. Jeho krv pokryje teba.)

Ďakujem ti Ježiš, že si mi teraz odpustil! Ďakujem, že si ma umyl! Ježišu, teraz ťa prijímam ako svojho sprievodcu životom! Ako môj Pán! Ako môj spasiteľ! A žiadam ťa: Poď do môjho života! A prosím ťa, daj mi svojho Ducha Svätého! Naplň ma svojím Svätým Duchom! Ďakujem, že si ma teraz zachránil! Ďakujem, že som teraz tvoje dieťa!

AMEN.”

Ak ste sa práve takto modlili, potom vám chcem zablahoželať! Pretože potom ste sa stali večným víťazom. Potom ste počkali na „štartovací signál“ a vyrazili. „Preteky“ sú teraz platné!

A chcem vám povedať toto z Jána 3:16: “Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale mal večný život.”

To znamená, že sa nestratíš, ak si práve teraz odovzdal svoj život Ježišovi! Teraz je to bezpečné, teraz môžete mať „istotu spasenia“. „Ubezpečenie o spáse“ znamená, že máte 100% istotu, že pôjdete do neba. A nie pre úspech, ale preto, že si prijal to, čo pre teba Ježiš urobil na kríži! Teraz ste zachránení. – Z milosti. Pretože si prijal Jeho dar.

Teraz to však ide ešte ďalej. Pretože teraz si len prerazil svoju cestu. Teraz ide o nástupníctvo. On je dobrý pastier a ty ho nasleduj. A ako to presne vyzerá, vám prezradím v druhej časti.Povedz ostatným o svojom rozhodnutí pre Ježiša! Túto správu môžete tiež odporučiť.
Teraz k druhej časti o nástupníctve…
správa pre vás!

Najlepšia správa na svete vo vašom vlastnom jazyku

Ako postupovať (2. časť správy)

Toto je druhá časť najväčšieho posolstva na svete, ktoré od základov zmenilo životy miliárd ľudí.

z www.message-for-you.net

(Dostupné aj v iných jazykoch.)

Ak ste si nepozreli alebo nepočúvali prvú časť tejto správy, urobte tak najskôr.

Teraz k druhej časti…

 

Východiskovým bodom je teda kríž. A ak si dal svoj život Ježišovi, tak si sa rozhodol správne!

A teraz to ide ďalej. Keď si odovzdal svoj život Ježišovi, vzal si (obrazne povedané) svoj batoh a vyprázdnil si ho. Vo vašom batohu bolo veľa odpadkov, ktoré už nepotrebujete. A ty si povedal: „Ježišu, dávam ti to všetko!“ Dal si to všetko Jemu. A ako už bolo povedané, boli v ňom veci, ktoré už nepotrebujete (napr. pocit viny, psychické zranenia a pod.).

Ježiš chce teraz urobiť: Chce vám doplniť batoh!

Chce vám dať užitočné veci, ktoré si vezmete so sebou. Ako cestovné zásoby, ktoré potrebujete na cestách.

V prvom rade je samozrejme veľmi dôležité, aby ste mali so sebou niečo na pitie. Aby ste po ceste nezomreli od smädu. Symbolicky vám ukážem fľašu vody s čerstvou, čistou, zdravou vodou. Voda predstavuje Ducha Svätého. Keď si dal svoj život Ježišovi, vošiel do teba Duch Svätý.

Duch Svätý je potom vo vás, ale môžete sa ním znova a znova napĺňať. „Napi sa“ od neho, aby som tak povedal. Preto je dôležité, aby ste aj vy pili túto živú vodu… a tak ste sa ňou vždy osviežili.
Duch Svätý je osoba, On je Boh. Ale môžeš tiež zažiť Jeho silu, byť Ním naplnený a takpovediac piť Jeho silu.
Pre učeníctvo je tiež dôležité, aby ste boli pokrstení v Duchu Svätom. Že budete ponorení do Jeho moci. To tiež znamená „ krst Duchom “ alebo „krst Duchom Svätým“. Podrobnejšie o krste Duchom píšem v článku na našej stránke. Prosím, pozrite sa na to.

Ďalej je, samozrejme, tiež dôležité, aby ste vedeli, kam idete. Ježiš vám dá takpovediac pokyny.

Tieto pokyny predstavujú Bibliu alebo Božie Slovo.

Možno si hovoríte: „Ale ja mám Bibliu a čítal som ju toľkokrát, ale jednoducho tomu nerozumiem!“ Je to preto, že jediný spôsob, ako porozumieť Biblii, je cez Ducha Svätého. Duch Svätý za vás rozlúšti Slovo. A On vám takpovediac hovorí: „Vysvetlím vám, ako čítať Bibliu. Vysvetlím ti, čo to znamená.“ A zrazu je to ako keď vidíš svetlo a uvedomíš si: „Hej, zrazu mi je všetko jasné!“
A môžeš tiež požiadať Ducha Svätého, aby ti niektoré veci vysvetlil: „Čo znamená tento text? A čo to znamená pre mňa osobne?“ On potom pre vás oživuje Slovo. Takže na svojej ceste nie ste sami.

Ďalej vám chcem ukázať mobilný telefón. Znamená komunitu.
Ježiš nechce, aby si bol na svojej ceste sám. Je s vami, samozrejme, ale tiež chce, aby ste mali kontakt s ostatnými Ježišovými nasledovníkmi. Že sa s nimi rozprávate, vymieňate si s nimi nápady.
Spoločenstvo s inými kresťanmi môže byť v kostole. Ale môže to byť aj domáca skupina. Kde sa doma stretávate s kresťanmi a spolu čítate Bibliu, modlíte sa atď.

Najlepšie urobíte, ak sa poobzeráte okolo seba, aby ste zistili, kde sú vo vašom meste alebo v oblasti iní kresťania, s ktorými sa môžete stretnúť. Rád by som vám dal tip, že je dôležité, aby mali ako základ Bibliu a aby boli otvorení Duchu Svätému.

Potom je tu štvrtý bod. Tento štvrtý krok je krst vodou. Ponorenie do vody.

Symbolizuje, že si dal svoj život Ježišovi a teraz sa všetko stalo novým. To, že vaše staré ja bolo ukrižované, ste s ním duchovne zomreli a potom ste s ním vstali! Predstavuje smrť a vzkriesenie.

Ponorenie je správny krst vo vode a prví kresťania to robili tiež. Krst dieťaťa či kropenie vodou, naopak, nie je správne. Možno si myslíte: „Bol som pokrstený ako bábätko, to musí stačiť.“ Nie, prosím, nechajte sa správne a biblicky pokrstiť ponorením do vody. Choďte a uvidíte, či sú kresťania, ktorí vás môžu pokrstiť.

To sú štyri kroky. A teraz vyrážate s batohom.

Cestovné provianty samozrejme nezostávajú pasívne v batohu, cestovné (veľmi praktické) potrebujete na cesty. Presne ako bežná túra. Preto sa stále pozeráte na svoju mapu, napríklad: „Kam vlastne musím ísť? PANE, prosím, hovor ku mne!“
Boh hovorí prostredníctvom Biblie, ale aj prostredníctvom dojmov, akými sú mentálne alebo akustické počuteľné slová, prostredníctvom obrazov, vízií a snov. Môže s vami hovoriť aj prostredníctvom iných ľudí.
Na našej stránke nájdete vysvetľujúce články k tejto téme „Boží hovor“, napríklad ako správne otestovať svoje dojmy (konkrétne proti Biblii a proti Božiemu charakteru).
Spoznajte Jeho hlas a vnímajte ho osobne pre vás! Potom ste na správnej ceste. Lebo On je Dobrý pastier a vy ste Jeho ovečky, ktoré môžu počuť Jeho hlas.

Samozrejme, je tiež dôležité neustále piť. Nechať sa znova a znova napĺňať Duchom Svätým. Žiť v Jeho moci, tak ako boli prví kresťania na Letnice naplnení mocou Ducha Svätého. Viac o témach krst Duchom a dary Duchom na našej webovej stránke.

Ako už bolo spomenuté, dôležité je aj spoločenstvo s ostatnými kresťanmi a tiež krst vo vode.

Na našej webovej stránke si môžete prečítať užitočné články o všetkých týchto témach o učeníctve.

Teraz krátky prehľad s krokmi postupnosti:


Poradie týchto krokov nie je rozhodujúce! Takže sa môžete najprv dať pokrstiť a potom získať Bibliu. Alebo môžete hneď získať Bibliu a potom sa dať pokrstiť. Rozhodnite sa sami (aj v modlitbe s Bohom), čo môžete urobiť ako prvé. Ale: Všetky kroky sú dôležité pre nástupníctvo.

Ešte jedna vec: Tieto kroky nie sú potrebné na spasenie. To znamená: Ak si už dal svoj život Ježišovi (ako som vysvetlil v prvej časti), si spasený. Ale kroky sú krokmi poslušnosti. Mali by ste ísť, ak chcete byť poslušní Ježišovi. Pretože ťa neposiela len na tvoju cestu, dáva ti zásoby na cestu. Kroky sú dobrovoľné, ale Ježiš vás žiada, aby ste ich urobili.

Chceš nasledovať Ježiša. On je Dobrý Pastier a vy chcete počuť Jeho hlas. Chcete vedieť, čo ešte pre vás osobne naplánoval (napr. vaše osobné povolanie). Chcete vedieť, čo o vás hovorí (tj vašu identitu v Ňom). Chceli by ste si vymieňať nápady s ostatnými a pýtať sa ich, napríklad: „Čo ste zažili s Bohom?“ alebo: „Čo znamená to a to v Biblii?“ atď.

Toľko k učeníctvu… Buď požehnaný!

Na našej webovej stránke nájdete ďalšiu pomoc pri nástupníctve.

Stačí ísť na:

www.message-for-you.net/discipleship

Nájdete tam aj bezplatné sťahovanie, materiály na zdieľanie a oveľa viac!

Prajeme vám veľa radosti a požehnania na vašej ceste s Ježišom!

Neváhajte a bez úprav ďalej distribuujte túto správu na nekomerčné účely. Iné použitia a zmeny vyžadujú písomný súhlas www.message-for-you.net. Dostupné aj v iných jazykoch a v iných verziách (napr. ako audio súbory, videá, podrobná verzia, krátka verzia, detská verzia a iné) a v niektorých jazykoch v neformálnej (Du) forme a vo formálnej (Sie) forme.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.