ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା! ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା [Odia/ଓଡ଼ିଆ]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

ଦୟାକରି ପ୍ରଥମେ ପ read ଼ନ୍ତୁ:
ଚେତାବନୀ, ସନ୍ଦେଶର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁବାଦ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି | ପାଠ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ରହିପାରେ | ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କଞ୍ଚା ଅନୁବାଦ |
ଅଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠକୁ ପୁନ istr ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଆପଣ ତଥାପି ସ୍ୱାଗତ!
ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦୟାକରି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ read ଼ନ୍ତୁ: ଅସ୍ଥାୟୀ କଞ୍ଚା ଅନୁବାଦଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା |

ସୁଚୀ ପତ୍ର

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂସ୍କରଣ

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା!

ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୂଳତ changed ବଦଳାଇ ଦେଇଛି | ତୁମର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ବଦଳିପାରେ!
ଏହି ସମୟ ନିଅ କାରଣ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ |

 

 

www.message-for-you.net

ତୁମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁଛ କି ଏହି ଦୁନିଆରେ କାହିଁକି ଏତେ ମନ୍ଦତା ଅଛି? ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି? ଏବଂ ତୁମେ କିପରି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ?

ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିପରି ମନ୍ଦତା ଆସିଲା | କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଜୋଇ ଡି ଭିଭ୍ରେ ପାଇପାରିବେ |

ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ଦୂତ ଥିଲେ ଯିଏ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲେ | ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଶୟତାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଗର୍ବିତ ହେଲା। God ଶ୍ବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ |

 

 

ସେଥିପାଇଁ God ଶ୍ବର ଶୟତାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ | 

 

ତଥାପି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ | ତେଣୁ ଶୟତାନ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଗ glory ରବ ହରାଇଲା | ଅତଏବ, ପତନ ସହିତ, ଶୟତାନ ଦୁନିଆକୁ ମନ୍ଦତା ଆଣିଦେଲା |

ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ God ଶ୍ବରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ | ଶୟତାନ ନିଜେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ God ଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ they ାରା ସେମାନେ ହଜିଯିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ନାହିଁ |

 

ଆମର ଭୁଲ, ଆମର ଦୋଷ – ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଛ କହୁ, ଚୋରି କରୁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଖରାପ ଶବ୍ଦ… ଏସବୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଅଲଗା କରେ |

 ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଖରାପ ଖବର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେଠାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ | ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସରଳ ସମାଧାନ ଅଛି | ଏବଂ ଏହି ସମାଧାନର ଏକ ନାମ ଅଛି: ଯୀଶୁ |

କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି! ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏହି ସମାଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି | ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତୁମର ସୁଯୋଗ!

 

 

 

ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ:

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯୀଶୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ | ତିନୋଟି divine ଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଗଠନ କରନ୍ତି | ଏହି ଏକତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ | ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା |

କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ |

 

 

 

 

 

ସେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ କୁମାରୀରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ | କ NO ଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂପର୍କରେ ସେ ଏକ ମାନବ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ | ଭଗବାନ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇଲେ…

ତା’ପରେ କ୍ରୁଶରେ ଆମର ଦୋଷ ଏବଂ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ | ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ କବରରୁ ଉଠିଲେ। ଏବଂ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ |

ସେ ଏହା କାହିଁକି କଲେ? ସେ ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ବହନ କରିବାକୁ କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ | ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ! କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି |

 

 

ଏହାର ଅର୍ଥ: ଆପଣ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ?

ଆପଣ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି?
ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ!

ଆପଣ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି କି?
ତା’ପରେ ତୁମେ ହଜିଯାଅ | ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତ ପୃଥକତା, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ |

ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ! କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କୋଣରେ ଛାଡି ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି… କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିପାରିବ: “ହଁ, ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ!”
ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମା ​​ଆସି ତୁମ ଭିତରେ ରହିବେ | ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଭିତର, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ – ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରରେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ!

ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦିଅ |

ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ କହିବି ଯାହା ଦ୍ you ାରା ତୁମେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିପାରିବ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସୂତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରାମର୍ଶ | ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ | ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି | ତଥାପି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୁହେଁ LOUD ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଗରେ ଏକ ସ୍ୱୀକାର |

“ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ,

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରେ | ମୋର ଦୋଷ ପାଇଁ, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେୟ ଦେଇଛ | ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି |

(ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ! ତାଙ୍କୁ
କୁହ: “ଯୀଶୁ, ଏହା ଏବଂ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ… ମୁଁ ସେଠାରେ ମିଛ କହିଲି…” ଇତ୍ୟାଦି)

ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ! ଯୀଶୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି! ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଦିଅ! ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମୋତେ ତୁମର ସନ୍ତାନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ!

AMEN। ”

ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି! କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମେ ହଜିଯିବ ନାହିଁ!

ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ! ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାର ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ read ନ୍ତୁ | ଆପଣ ସେଗୁଡିକୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ପାଇପାରିବେ |

ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପାଇବ |

କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ:

www.message-for-you.net/discipleship

ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ!

ବିନା ସନ୍ଦେଶରେ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ପୁନ istr ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | www.message-for-you.net। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ (ଯଥା ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍, ଭିଡିଓ, ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କରଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ, ଶିଶୁ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ଏବଂ କିଛି ଭାଷାରେ ଅନ inform ପଚାରିକ (ଡୁ) ଫର୍ମରେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ (ସାଇ) ଫର୍ମରେ | ।

ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କରଣ |

ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା!

ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା |

ଲମ୍ବା ସଂସ୍କରଣ (ଭାଗ -1)

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାର୍ତ୍ତା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୂଳତ changed ବଦଳାଇ ଦେଇଛି | ତୁମର ଜୀବନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲରେ ବଦଳିପାରେ!

ଏହି ସମୟ ନିଅ କାରଣ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ |

ଆମେ କ any ଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁନାହୁଁ |
ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ (ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ମାନବଙ୍କ ଜୀବନକୁ) ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୁନ ori ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ |

www.message-for-you.net
(ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |)

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତି | ଏବଂ ତା’ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତ the ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି: “ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛ କି?” ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନେକେ କୁହନ୍ତି: “ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ |”, “ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ |”, “ମୁଁ ପ୍ରାୟତ God God ଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ |

ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି | କେହି କେହି ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି: ହଁ, ମୁଁ ଶିଶୁ ପରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲି… ଆଉ କେତେକ କୁହନ୍ତି: “ହଁ, ଯୀଶୁ ଜଣେ ଭଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ / ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି / ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ…” | ତେଣୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି | କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି: ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହାଁନ୍ତି | ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ believe ାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି |

ଏହାକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାରାଥନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବୁ explain ାଇବାକୁ ଚାହେଁ | ରେଫରି ଆରମ୍ଭ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନର୍ସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି | ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି | ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏହି ରନର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ | ଏବଂ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ସଙ୍କେତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି…

ଏବଂ ତୁମେ ଦ run ଡ଼ ଏବଂ ଦ run ଡ଼ ଏବଂ ଦ run ଡ଼… ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ | ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର! ଏବଂ ତୁମେ ଖୁସି କାରଣ ତୁମେ ଶେଷକୁ ଦେଖି ପାରିବ… କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କହନ୍ତି: ଦୁ Sorry ଖିତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଜେତା ପଦକ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ | ଏବଂ ତୁମେ କୁହ: “କ’ଣ ?! କାହିଁକି ନୁହେଁ? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଦ ran ଡ଼ିଲି! ”

ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି: “ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ସଙ୍କେତ ବିନା ଦ running ଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ! ତୁମର ଜାତି ଅବ alid ଧ ଅଟେ | ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ you ଆପଣ ଏହାକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। “

ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ ନକରି ବିଶ୍ belie ାସ କରିବା ସହିତ ସମାନ | ଏହା ବିନା ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ମାରାଥନ୍ ପରି |

କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିଜୟୀ ହୁଅ | ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ବିଜେତା ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ତ ହାରିଥିବା ପରି ନୁହେଁ | ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ବିଜେତା ପଦକ ପାଇବ | ଯେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ! ଏବଂ ଏଥିରେ ଜୀବନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |

ଏବଂ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି | ଏବଂ “ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ୍” ସହିତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ |

 

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କିଏ?

ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ?

– ଯେଉଁଠାରେ ପର୍ବତରେ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା କ interesting ତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ… ସେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କି? ତେବେ ସେ ବୁଦ୍ଧ, ମହମ୍ମଦ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମାନ କି? ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ |

ଯୀଶୁ କିଏ?

ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯୀଶୁ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ | ତିନୋଟି divine ଶ୍ୱରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଗଠନ କରନ୍ତି | ଏହି ଏକତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ | ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା |କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ |ସେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ କୁମାରୀରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ | କ NO ଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂପର୍କରେ ସେ ଏକ ମାନବ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ | ଭଗବାନ କିପରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇଲେ…

ତା’ପରେ କ୍ରୁଶରେ ଆମର ଦୋଷ ଏବଂ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ | ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ କବରରୁ ଉଠିଲେ। ଏବଂ ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ |

ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ – ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କହିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କହିବି |

ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ | ସେ ଆମ ପରି ବାସ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ: ସେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ସେ କଦାପି ମିଛ କହିନଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିଥିଲେ | ଏପରିକି ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ! କିଏ ଏହା ଦାବି କରିପାରିବ? ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତୁମେ ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ? କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରେମ? … ଯୀଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଥିଲେ! ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ: ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ!

ଏବଂ ତା’ପରେ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ: “… ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ!” ଏବଂ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି |

ତେଣୁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମ ହାତ ଧରି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି: “ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବି! ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ମୋର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବି! “

ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ – ଯାହା ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କୁହ (ଯଥା): “ହଁ, ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ! ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ! କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଦ day ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ… କେବଳ ରବିବାର ନୁହେଁ… ସବୁଦିନ ପାଇଁ! ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ଗାଇଡ୍ ହୁଅ | ଯେ ତୁମେ ମୋର ଭଲ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ତୁମର ମେଣ୍ am ା | ଏହା ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ! ”

ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ଗଭୀର ଅଟେ… ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ କରିଛନ୍ତି |

ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ରୁଶ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ | ସବୁକିଛି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି | ଆପଣ ହୁଏତ ପଚାରନ୍ତି, “ଏହା କେବଳ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି? ମୋର ଏହା ସହିତ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି?

ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯୀଶୁ ଶୁଦ୍ଧତା, ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କ human ଣସି ମଣିଷ ପରି ନୁହେଁ! ଦୋଷ ବିନା, ଦୋଷ ବିନା | କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି | କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାଇଁ ମରିବା |

କାରଣ ଆମେ, ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ୍ କରିଥାଉ | ଆମେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ | କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ! ଯୀଶୁ ସିଦ୍ଧ! କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୁଲ, ଆମର ଦୋଷ – ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଛ କହୁ, ଚୋରି କରୁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଖରାପ ଶବ୍ଦ… ଏସବୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ ଅଲଗା କରେ | ଏହା ଯେପରି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଠେଲି ହୋଇଗଲା | ଏବଂ ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି…
ଏବଂ ଯୀଶୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନ restore ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ! ସେ ତୁମକୁ ହାତରେ ଧରି କହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି: “ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି!” ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ହଜିଯାଅ | ଦୋଷ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିବ | ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ରଖିବ ନାହିଁ | ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଭାବୁଛ: “ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ..?! ଏହା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ କି ?! ” ତା’ପରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ମିଛ କହିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର… ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସତ କହି ନାହଁ |

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କିପରି ମନ୍ଦତା ଆସିଛି |

ଦୋଷ ଦୁନିଆକୁ କିପରି ଆସିଲା?

ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ଦୂତ ଥିଲେ ଯିଏ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଥିଲେ | ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଶୟତାନ ଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ଗର୍ବିତ ହେଲା। God ଶ୍ବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ | ସେଥିପାଇଁ God ଶ୍ବର ଶୟତାନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ |
ତଥାପି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଭଲ, ତାଙ୍କ ବାହାରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ | ତେଣୁ ଶୟତାନ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଗ glory ରବ ହରାଇଲା | କାରଣ ସେ ମନ୍ଦକୁ ବାଛିଲେ।
ଅତଏବ, ପତନ ସହିତ, ଶୟତାନ ଦୁନିଆକୁ ମନ୍ଦତା ଆଣିଦେଲା | ସେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ God ଶ୍ବରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ | ସେମାନେ ଶୟତାନର ଅଧୀନରେ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତିରେ ଆସିଲେ… ଶୟତାନ ନିଜେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ God ଶ୍ବରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାହା ଦ୍ they ାରା ସେମାନେ ହଜିଯିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ |

ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି: ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପୁନର୍ବାର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇପାରିବ! ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ: “ସେଠାରେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରେ ନେଉଛି!”

ଏବଂ ସେ ତୁମର ମାନସିକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିଥିଲେ | ସେ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି: “ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଶୋକରେ ରୁହନ୍ତୁ! ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି! ” ସେ ତୁମର ଦୁ ief ଖ, ତୁମର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏକାକୀତାକୁ ନେଇଗଲେ | ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି! ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ! ସେ ଏଥିପାଇଁ କ୍ରୁଶକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି: “ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିସାରିଛି! ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର! ” ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ସେ କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଲେ | ସେ କୁହନ୍ତି: “ଦେଖ, କ୍ରୁଶରେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ!

ଏହାର ଅର୍ଥ: ଆପଣ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ?

ଆପଣ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଏବଂ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ!

ଆପଣ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି କି? ତା’ପରେ ତୁମେ ହଜିଯାଅ | ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରୁ ଅନନ୍ତ ପୃଥକତା, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ |

ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ! କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହାକୁ କୋଣରେ ଛାଡି ଏହାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି…
କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ: ହଁ, ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି!

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ?

ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ |
ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ – ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରରେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ! ତୁମର ତଥାକଥିତ “ବୃଦ୍ଧ” ତା’ପରେ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଯାଏ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କର | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ – ଭିକାରୀଙ୍କ ପିଲାଠାରୁ ରାଜାଙ୍କ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ!

God ଶ୍ବରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ – ଏବଂ ଆଉ ମନ୍ଦତାର ଅଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ! (ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ସ୍ free ାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ରହିବ) ଏବଂ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଶୟତାନର ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି!

ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋତେ ଯୋଗ ଦିଅ |

ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ କହିବି ଯାହା ଦ୍ you ାରା ତୁମେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିପାରିବ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ ସୂତ୍ର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପରାମର୍ଶ | ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ | ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି | ଯୀଶୁ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମର ଅର୍ଥ କ’ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି | ତଥାପି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୁହେଁ LOUD ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ | ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଆଗରେ ଏକ ସ୍ୱୀକାର |

“ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ,

ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବି | ମୋର ଦୋଷ ପାଇଁ, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେୟ ଦେଇଛ | ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦେଉଛି, ଯାହା ମୋତେ ଓଜନ କରେ, ମୁଁ ମୋ ସହିତ ବହନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ | ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଦେବି |

(ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର! ତାଙ୍କୁ କୁହ, “ଯୀଶୁ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ… ମୁଁ ମିଛ କହିଲି…” ଇତ୍ୟାଦି
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କର, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ | ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ |)

ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ! ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ! ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ! ମୋର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ! ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ! ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି: ମୋ ଜୀବନରେ ଆସ! ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଦିଅ! ମୋତେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ରେ ପୁରଣ କର! ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ! ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସନ୍ତାନ!

AMEN। ”

ଯଦି ତୁମେ କେବଳ ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି! କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଅନନ୍ତ ବିଜେତା ହୋଇଛ | ତାପରେ ତୁମେ “ଷ୍ଟାର୍ଟ ସିଗନାଲ୍” କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଟଅପ୍ କର | “ରେସ୍” ବର୍ତ୍ତମାନ ବ valid ଧ!

ଯୋହନ: 16: ୧ from ରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ: “God ଶ୍ବର ଜଗତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଯିଏ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ |”

ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛ ତେବେ ତୁମେ ହଜିଯିବ ନାହିଁ! ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନିରାପଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର “ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତତା” ରହିପାରିବ | “ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚିତତା” ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ 100% ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ | ଏବଂ କୃତିତ୍ୱରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ! ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛନ୍ତି | – ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ |

କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବ.ୁଛି | କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛ | ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିଷୟରେ | ସେ ଭଲ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର | ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କହିବି |ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ! ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ସୁପାରିଶ କରିପାରିବେ |
ଉତ୍ତରାଧିକାର ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ…
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା!

ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା |

କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ (ବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶ 2)

ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ the ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମ changed ଳିକ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି |

www.message-for-you.net

(ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |)

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଣି ନାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ପ୍ରଥମେ ତାହା କରନ୍ତୁ |

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପାଇଁ…

 

ତେଣୁ କ୍ରସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ | ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ତେବେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ!

ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚାଲିଛି | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ, ତୁମେ (ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ) ତୁମର ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଏହାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲ | ତୁମର ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ରେ ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା ଯାହା ତୁମକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ | ଏବଂ ତୁମେ କହିଲ, “ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଦେଉଛି!” ତୁମେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛ | ଏବଂ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ (ଯଥା ଦୋଷ, ମାନସିକ ଆଘାତ ଇତ୍ୟାଦି) |

ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି: ସେ ତୁମର ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ପୁରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି!

ସେ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ଯେପରି ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପିଇବା ଉଚିତ୍ | ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଷରେ ମରିବ ନାହିଁ | ମୁଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସତେଜ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁସ୍ଥ ପାଣି ସହିତ ଏକ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଖାଇବି | ଜଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ | ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ |

ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ସେତେବେଳେ ତୁମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ | କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ “ପିଅନ୍ତୁ” | ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ… ଏବଂ ସେହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ସତେଜ ହୁଅନ୍ତି |
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପିଅନ୍ତୁ |
ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ | ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବୁଡି ରହିବେ | ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି “ ଆତ୍ମା ​​ବାପ୍ତିସ୍ମ” ବା “ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ” | ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ଏକ ଆର୍ଟିକିଲରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖେ | ଦୟାକରି ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ |

ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବା | କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି |

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲ କିମ୍ବା God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛି |

ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, “କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ବାଇବଲ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ପ read ିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ପାଇ ନାହିଁ!” କାରଣ ବାଇବଲକୁ ବୁ to ିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ | ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ | ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ: “ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଇବଲ କିପରି ପ read ଼ିବି ତାହା ବୁ explain ାଇବି | ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁ explain ାଇବି। ”ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଲୋକ ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ:“ ଆରେ, ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା! ”
ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ରଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ବୁ explain ାଇବାକୁ କହିପାରିବ: “ଏହି ପାଠର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ”ତା’ପରେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ୍ତ କରନ୍ତି | ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ନୁହଁ |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି | ଏହା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଛିଡା ହୋଇଛି |
ଯୀଶୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ | ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କର |
ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇପାରେ | କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଘରୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଘରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏକତ୍ର ବାଇବଲ ପ read ନ୍ତି, ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି |

ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କିମ୍ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା | ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବାଇବଲକୁ ଏକ ଆଧାର ଭାବରେ ରଖିବା ଏବଂ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |

ତା’ପରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି | ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ | ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା |

ଏହା ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ନୂତନ ହୋଇଯାଇଛି | ତୁମର ପୁରାତନ ଆତ୍ମ କ୍ରୁଶରେ ଚ, ଼ିଗଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଗଲ ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଉଠିଲ! ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

ବୁଡ଼ ପକାଇବା ହେଉଛି ଜଳରେ ସଠିକ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା କଲେ | ଅନ୍ୟପଟେ ଶିଶୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ କିମ୍ବା ପାଣି ସହିତ ସି sprink ୍ଚନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ | ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଭାବୁଛ: “ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ ପରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲି, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |” ନା, ଦୟାକରି ନିଜକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏବଂ ବାଇବଲରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ | କେବଳ ଯାଇ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିଜିତ କରିପାରିବେ |

ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ସୋପାନ | ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କର |

ଅବଶ୍ୟ, ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ରେ ପାସ୍ ଭାବରେ ରହେ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ) ଆବଶ୍ୟକ | ସାଧାରଣ ବ ike ିବା ପରି | ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: “ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ?
ସଦାପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର! ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି |
ଆପଣ ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ “God’s ଶ୍ବରଙ୍କ କଥା” ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ପାଇପାରିବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ (ଯଥା ବାଇବଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ God’s ଶ୍ବରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ) |
ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କର! ତା’ପରେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛ | କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ that ା ଯାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରେ |

ଅବଶ୍ୟ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ | ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ​​ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା | ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ | ଆମ ୱେବସାଇଟରେ ଆତ୍ମା ​​ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମା ​​ଉପହାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ |

ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ ପ read ିପାରିବେ |

ଉତ୍ତରାଧିକାରର ପଦାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା:


ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକର କ୍ରମ ଗୁରୁତ୍ not ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ! ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପରେ ଏକ ବାଇବଲ ପାଇପାରିବେ | କିମ୍ବା ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବାଇବଲ ପାଇ ତା’ପରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇପାରିବ | ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯାହା କରିପାରିବେ ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ (ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ) | କିନ୍ତୁ: ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା: ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | ଏହାର ଅର୍ଥ: ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛ (ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି), ତେବେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ | କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାର ପଦକ୍ଷେପ | ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଯିବା ଉଚିତ୍ | କାରଣ ସେ କେବଳ ତୁମ ପଥରେ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି | ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଗୁଡିକୁ ନେବାକୁ କୁହନ୍ତି |

ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି | ସେ ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି | ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ’ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୃତ୍ତି) | ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି (ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମର ପରିଚୟ) | ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ: “ଆପଣ God ଶ୍ବରଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି?” କିମ୍ବା: “ବାଇବଲରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ?” ଇତ୍ୟାଦି |

ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି… ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ!

ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଆପଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ |

କେବଳ ଯାଆନ୍ତୁ:

www.message-for-you.net/discipleship

ଆପଣ ମାଗଣା ଡାଉନଲୋଡ୍, ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିକ କିଛି ପାଇବେ!

ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ!

ବିନା ସନ୍ଦେଶରେ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ପୁନ istr ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | www.message-for-you.net। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ (ଯଥା ଅଡିଓ ଫାଇଲ୍, ଭିଡିଓ, ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କରଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍କରଣ, ଶିଶୁ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ଏବଂ କିଛି ଭାଷାରେ ଅନ inform ପଚାରିକ (ଡୁ) ଫର୍ମରେ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ (ସାଇ) ଫର୍ମରେ | ।


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.