Messaġġ għalik! L-Aqwa Messaġġ Fid-Dinja bil-lingwa tiegħek [Maltese/Malti]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Jekk jogħġbok aqra l-ewwel:
Twissija, it-traduzzjoni li ġejja tal-messaġġ ġiet tradotta awtomatikament. It-test għalhekk jista’ jkun fih żbalji. Din hija traduzzjoni mhux maħduma temporanja.
Inti xorta merħba li tqassam mill-ġdid it-test għal skopijiet mhux kummerċjali!
Jekk jogħġbok aqra wkoll l-artiklu għal aktar spjegazzjonijiet: Spjegazzjoni tat-traduzzjonijiet mhux maħduma temporanji

Werrej

Verżjoni qasira

Messaġġ għalik!

L-Aqwa Messaġġ Fid-Dinja Bil-Lingwa Tiegħek

Il-messaġġ li ġej diġà biddel fundamentalment il-ħajja ta ‘biljuni ta’ nies. Ħajtek tista’ tinbidel għal dejjem għall-aħjar!
Ħu dan iż-żmien għax worth it.

 

 

Ta www.message-for-you.net

Ġieli tistaqsi għaliex hemm daqshekk ħażen f’din id-dinja? Għaliex it-tbatija kollha? U kif tista’ tgħix f’din id-dinja bil-ferħ?

F’dan il-messaġġ irrid ngħidilkom kif il-ħażen daħal f’din id-dinja. Imma wkoll kif tista’ tegħlebha personalment u tikseb joie de vivre dejjiema reali.

Kien hemm anġlu fis-sema li qagħad fuq it-tron ta’ Alla. L-anġlu kien Satana. Imma Satana kiber kburi. Hu kien għażel bir-rieda tiegħu stess li jirribella kontra Alla.

 

 

Huwa għalhekk li Alla tefaʼ lil Satana mis-sema. 

 

Madankollu, Alla nnifsu hu tajjeb, barra minnu m’hemmx ġid. Allura Satana tilef il-​glorja li kellu m’Alla. U għalhekk, bil-waqgħa tiegħu, Satana ġab il-ħażen fid-dinja.

Hu ttanta wkoll lill-​bnedmin tal-​bidu biex jirribellaw kontra Alla. Satana nnifsu jintilef għal dejjem u jipprova jżomm lin-nies ‘il bogħod minn Alla sabiex jintilfu u ma jiġux salvati.

 

L-iżbalji tagħna, il-ħtija tagħna – meta nigdbu, nisirqu, ikollna ħsibijiet ħżiena jew kliem ħażin… dan kollu jifridna milli niġu f’kuntatt ma’ Alla.

 Dik hija aħbar ħażina għalissa, iżda ma tieqafx hemm. Hemm soluzzjoni sempliċi għal din il-problema. U din is-soluzzjoni għandha isem: Ġesù

Għax Alla jħobbna! U Hu jagħti lil kull bniedem mill-inqas ċans wieħed f’ħajtu biex jaċċetta din is-soluzzjoni. Dan il-messaġġ huwa ċ-ċans tiegħek!

 

 

 

L-ewwel nixtieq ngħidilkom eżatt min hu Ġesù:

Missierna tas-Smewwiet, Ġesù, u l-Ispirtu s-Santu huma Alla. Hemm tliet Persuni divini li flimkien jiffurmaw it-Trinità. Din l-għaqda tagħmel Alla. Allura Ġesù huwa etern u omnipotenti. U Hu Ħallieq.

Imma Ġesù ġie volontarjament madwar 2000 sena ilu bħala bniedem veru f’din id-dinja.

 

 

 

 

 

Kien imnissla mill-Ispirtu s-Santu u twieled minn verġni. Huwa għex ħajja umana mingħajr ħsarat u f’relazzjoni spiritwali perfetta mal-Missier. Hu wera lid-dinja kif inhu Alla…

Imbagħad Huwa miet volontarjament u vicariously għall-ħtija tagħna u l-iżbalji fuq is-salib. Fit-tielet jum Qam mill-qabar. U wara reġa’ mar lura għand Missierna tas-Smewwiet.

Għaliex għamel dan? Huwa mar fuq is-salib biex iġorr il-ħtija kollha għan-nom tiegħek. Sabiex tkun tista’ tkun ĦIELES minnha! Imma int tiddeċiedi għalik innifsek jekk taċċettax dan ir-rigal jew le.

 

 

Dan ifisser: Kif tiddeċiedi?

Taċċetta r-rigal ta’ Alla?
Jekk iva, allura inti tiġi salvata u ssir wild ta ‘Alla!

Tiċħad int ir-rigal t’Alla?
Imbagħad inti tibqa mitlufa. Dan ifisser ukoll aktar tard wara l-mewt separazzjoni eterna minn Alla, fid-dlam profond.

Tista ‘taċċetta r-rigal ta’ Alla lilek ISSA! Jew tista’ tħalliha fir-rokna u tinsa… Imma kun konxju tal-implikazzjonijiet.

Bħalissa, illum, huwa l-mument fejn tista’ tgħid: “Iva, Ġesù, irrid nagħtik ħajti!”
Fil-mument tal-konverżjoni tiegħek għal Ġesù, l-Ispirtu s-Santu jiġi u jibqa’ fik. Permezz tiegħu inti spiritwalment, ġewwa, imwieled mill-ġdid – u mwielda bħala wild ta ‘Alla fil-familja tas-sema!

Issa ingħaqad miegħi fit-talb fuq is-salib.

Nibda bit-talb u ngħidha sentenza b’sentenza biex tkun tista’ tgħidha (b’leħen għoli!).

It-talba li ġejja mhix formula imma suġġeriment. Tista’ wkoll tistieden lil Ġesù f’ħajtek bil-kliem li fformulajt lilek innifsek. L-iktar ħaġa importanti hija d-deċiżjoni tiegħek. Xorta itlob B’LEĦH, mhux biss f’moħħok. It-talb b’leħen għoli f’dan il-każ huwa qrar quddiem id-dinja fiżika u spiritwali.

“Għażiż Mulej ĠESÙ,

Issa rrid nemmen bħal tifel li nista’ nsir naf. Li inti ħallas għall-ħtija tiegħi, għad-dgħufijiet tiegħi. U għalhekk issa nwaħħalkom ilkoll.

(Għidlu kollox speċifikament u agħtih!
Għidlu: “Ġesù, dan u dak ma kienx sew… giddejt hemm…” eċċ.)

Grazzi Ġesù talli aħfirli! Ġesù, issa naċċettak bħala l-gwida tiegħi fil-ħajja! U nitlobkom, agħtini l-Ispirtu s-Santu tiegħek! Grazzi talli ssalvani issa u għamilni t-tifel tiegħek!

AMMEN.”

Jekk inti tlabt hekk, allura nixtieq nifraħlek! Għax int mhux se tintilef jekk tajt ħajtek lil Ġesù bħalissa!

Għid lil oħrajn dwar id-deċiżjoni tiegħek għal Ġesù! Tista ‘wkoll tirrakkomanda dan il-messaġġ.

Jekk għad għandek mistoqsijiet, nixtieq nirrakkomanda li tisma’ jew taqra wkoll il-verżjoni dettaljata tal-messaġġ. Tista’ ssibhom fuq il-websajt tagħna.

Fuq il-websajt tagħna se ssib ukoll aktar dwar kif tista’ ssegwi lil Ġesù issa.

Mur biss fuq:

www.message-for-you.net/discipleship

Nawguralkom ħafna ferħ u barkiet fi triqtek ma’ Ġesù!

Ħossok liberu li tqassam mill-ġdid dan il-messaġġ għal skopijiet mhux kummerċjali mingħajr modifika. Użi u bidliet oħra jeħtieġu l-approvazzjoni bil-miktub ta www.message-for-you.net. Hemm disponibbli wkoll f’lingwi oħra u f’verżjonijiet oħra (eż. bħala fajls awdjo, vidjows, verżjoni dettaljata, verżjoni qasira, verżjoni għat-tfal u oħrajn) u f’xi lingwi f’forma informali (Du) u f’forma formali (Sie).

Verżjoni dettaljata

Messaġġ għalik!

L-Aqwa Messaġġ Fid-Dinja Bil-Lingwa Tiegħek

Verżjoni twila (Parti 1)

Il-messaġġ li ġej diġà biddel fundamentalment il-ħajja ta ‘biljuni ta’ nies. Ħajtek tista’ tinbidel għal dejjem għall-aħjar!

Ħu dan iż-żmien għax worth it.

Aħna MA nirreklamaw għal xi setta.
B’dan il-messaġġ irridu ngħinu lin-nies jorjentaw mill-ġdid ħajjithom (u l-ħajja ta’ ħuthom bnedmin) lejn il-persuna ta’ Ġesù.

Ta www.message-for-you.net
(Disponibbli wkoll f’lingwi oħra.)

Ħafna nies jiktbuli fil-ministeru tagħna fuq l-Internet. U mbagħad spiss nistaqsihom il-mistoqsija: “Diġà konxjament tajt ħajtek lil Ġesù?” U ħafna mbagħad jgħidu: “Iva, ovvjament, nitlob kull filgħaxija.”, “Jien dejjem nitlob qabel torqod.”, “Jien nitkellem b’mod sħiħ ma’ Alla.” Jew ukoll: “Nemmen f’Alla.” U mbagħad jgħidu: “Iva, ovvjament diġà tajt ħajti lil Ġesù.”

Hemm tweġibiet differenti ħafna. Xi wħud jgħidu wkoll: “Iva tgħammidt bħala tarbija…”. U xi wħud jgħidu: “Iva, Ġesù huwa għalliem spiritwali tajjeb/ persuna tajba/ eżempju tajjeb…”. Allura hemm tweġibiet differenti ħafna. Iżda dawn in-nies għandhom ħaġa waħda komuni: għadhom ma ċedewx ħajjithom konxjament lil Ġesù. Huma tip ta’ jemmnu fih u jitolbu minn żmien għal żmien, imma għadhom ma tawx ħajjithom lilu.

Biex nifhem dan, nixtieq nispjegalkom permezz ta’ maratona. Ir-runners jistennew sakemm ir-referee jagħti s-sinjal tal-bidu. U mbagħad jibdew jiġru. U issa immaġina li int wieħed minn dawn ir-runners. U ma tistennax is-sinjal tal-bidu, biss tibda tiġri…

U tiġri u tiġri u tiġri… U int verament tipprova. Int tuża s-saħħa kollha tiegħek! U int kuntent għax diġà tista’ tara l-finitura… Imma r-raġel fit-tmiem jgħidlek: “Skużani, ma nistax nagħtikom midalja ta’ rebbieħ.” U int tgħid: “Xiex?! Għaliex le? Jien ġrajt bħall-oħrajn!”

U r-raġel jgħidlek: “Iva, imma bdejt tiġri mingħajr sinjal tal-bidu! Ir-razza tiegħek hija invalida. Sfortunatament tliftha.”

U huwa eżattament l-istess meta wieħed jemmen f’Ġesù mingħajr ma jimpenja ħajtu miegħu. Hija bħal maratona mingħajr bidu.

Imma Ġesù jridek tkun rebbieħa. U bħala rebbieħ etern u mhux bħala tellief etern. Huwa verament irid li tirċievi din il-midalja tar-rebbieħ. Li inti tista’ tkun miegħu għal dejjem! U dan jinkludi l-konsenja tal-ħajja.

U aktarx li qed tistaqsi kif tidher din il-konsenja tal-ħajja lil Ġesù. U xi jfisser dan bis-“sinjal tal-bidu”. U nixtieq ngħidilkom eżatt min hu Ġesù.

 

Min hu Ġesù għalik personalment?

Kien raġel tajjeb? Għalliem tajjeb?

– Fejn jista’ jkun interessanti li tisma’ l-Priedka ta’ fuq il-Muntanja… Huwa wieħed minn ħafna għalliema spiritwali? Allura huwa konformi ma’ Buddha, Mohammed, eċċ…? Huwa fundatur ta’ reliġjon għalik? Nixtieq ngħidilkom min hu VERAMENT Ġesù.

Min hu Ġesù?

Missierna tas-Smewwiet, Ġesù, u l-Ispirtu s-Santu huma Alla. Hemm tliet Persuni divini li flimkien jiffurmaw it-Trinità. Din l-għaqda tagħmel Alla. Allura Ġesù huwa etern u omnipotenti. U Hu Ħallieq.Imma Ġesù ġie volontarjament madwar 2000 sena ilu bħala bniedem veru f’din id-dinja.Kien imnissla mill-Ispirtu s-Santu u twieled minn verġni. Huwa għex ħajja umana mingħajr ħsarat u f’relazzjoni spiritwali perfetta mal-Missier. Hu wera lid-dinja kif inhu Alla…

Imbagħad Huwa miet volontarjament u vicariously għall-ħtija tagħna u l-iżbalji fuq is-salib. Fit-tielet jum Qam mill-qabar. U wara reġa’ mar lura għand Missierna tas-Smewwiet.

Ngħidlek aktar dwar għaliex Ġesù għamel dan f’mument – u xi jfisser għalik…

Mela Ġesù ġie f’din id-dinja bħala bniedem bħalna. Huwa għex bħalna. B’differenza kbira waħda biss: Kien kompletament pur, mimli mħabba u verità. Hu qatt ma gideb, Huwa dejjem qal il-verità. Saħansitra qal minnu nnifsu li Hu l-verità ppersonifikat! Min jista’ jippretendi dan? Tista ‘tgħid li int il-verità personifikata? Jew imħabba personalment? … Ġesù qal hekk dwaru nnifsu! U qal: “Jien it-triq, il-verità u l-ħajja!”

U mbagħad qal xi ħaġa importanti ħafna: “…Ħadd ma jiġi għand il-Missier ħlief permezz tiegħi!” U dan huwa tant importanti, dan huwa dak kollu dwar.

Għalhekk, Ġesù hu dak li jrid jaqbad idejk u jgħidlek: “Aċċettani u nwassalkom għand il-Missier tas-sema! Neħodkom fis-sema, fis-saltna tiegħi!”

Dik hi l-konsenja tal-ħajja – li tgħidlu (eż.): “Iva, jien irrid hekk! Irrid inkun miegħek għal dejjem! Mhux kull tant fil-ħajja ta’ kuljum biss… mhux biss nhar ta’ Ħadd… għal dejjem! Irrid li tkun il-gwida tal-ħajja tiegħi. Li int ir-ragħaj it-tajjeb tiegħi u jien in-nagħaġ tiegħek li timxi warajk. Li jisma’ leħnek, li verament irid jgħix bis-sħiħ miegħek!”

Dan il-messaġġ huwa ħafna aktar profond… U rrid nurikom dak li għamel Ġesù GĦALIK.

Nixtieq nurik is-salib. Kollox huwa deċiż fuq is-salib. Għandek mnejn tistaqsi, “Dan ma kienx biss mewt orribbli? Dak x’għandu x’jaqsam miegħi?”

Għidt qabel li Ġesù għex fis-safa, fl-imħabba. Bħal EBDA bniedem ieħor! Mingħajr tort, bla ħtija. Imma Ġesù mhux biss ġie f’din id-dinja biex jurina kif għandna ngħixu. Imma wkoll li jmutu għalina fuq is-salib.

Għax aħna, int u jien, ilkoll kemm aħna, dejjem niżbaljaw. Aħna m’aħniex perfetti. Imma Ġesù ġie għandna bħala bniedem perfett! Ġesù huwa perfett! Imma l-iżbalji tagħna, il-ħtija tagħna – meta nigdbu, nisirqu, ikollna ħsibijiet ħżiena jew kliem ħażin… dan kollu jifridna milli niġu f’kuntatt ma’ Alla. Qisu xi ħaġa imbuttata bejnietna. U sar dejjem aktar…
U Ġesù jista’ jerġa’ jġib dan il-kuntatt! Irid jeħodkom b’idejk u jgħidlek: “Ejja, nerġa’ nerġa’ nieħdok fejn tabilħaqq jappartjeni, fid-dar tiegħek tas-sema!”. Hu ma jridx li tintilef. Il-ħtija se tifridkom minn Alla għal dejjem. Jekk ma tpoġġiha fuq is-salib. Forsi taħseb: “Jien fil-fatt persuna tajba..?! Mhux tort tiegħi?!” Imbagħad aħseb fejn gideb… fejn ma għidtx il-verità.

Issa nixtieq ngħidilkom ukoll kif il-ħażen daħal f’din id-dinja.

Il-ħtija kif ġiet fid-dinja?

Kien hemm anġlu fis-sema li qagħad fuq it-tron ta’ Alla. L-anġlu kien Satana.

Imma Satana kiber kburi. Hu kien għażel bir-rieda tiegħu stess li jirribella kontra Alla. Huwa għalhekk li Alla tefaʼ lil Satana mis-sema.
Madankollu, Alla nnifsu hu tajjeb, barra minnu m’hemmx ġid. Allura Satana tilef il-​glorja li kellu m’Alla. Għax għażel il-ħażen.
U għalhekk, bil-waqgħa tiegħu, Satana ġab il-ħażen fid-dinja. Hu ttanta wkoll lill-​bnedmin tal-​bidu biex jirribellaw kontra Alla. Huma ġew taħt il-ħakma ta ‘Satana u taħt il-qawwa tal-ħażen…Satana nnifsu jintilef għal dejjem u jipprova jżomm lin-nies ‘il bogħod minn Alla sabiex jintilfu u ma jiġux salvati.

Huwa għalhekk li Ġesù ġie f’din id-dinja u qed jgħidilna: “Irrid li terġa’ lura għandi ħalli nerġgħu jkollna ħbiberija profonda!” U mbagħad mar fuq is-salib għalik: “Hemm fuq is-salib, nieħu din il-ħtija kollha fuqi!”

U Huwa wkoll ġarr il-ġrieħi mentali tiegħek. Dan kollu ra u jgħidlek: “Ma rridx li tkun f’luttu ta’ dejjem! Irrid nagħtikom il-ferħ tiegħi!” Huwa ħa n-niket tiegħek, l-uġigħ tiegħek, is-solitudni tiegħek. Jarah kollox! Hu ma jimpurtahx minnek! Huwa mar fuq is-salib għaliha. U qed jgħidlek: “Ara, diġà għamilt kollox għalik! Jekk jogħġbok aċċettaha!” U jrid jagħtik l-imħabba tiegħu. Hu wera l-imħabba Tiegħu fuq is-salib. Jgħid: “Ara, fuq is-salib tara kemm inħobbok!

Dan ifisser: Kif tiddeċiedi?

Taċċetta r-rigal ta’ Alla? Jekk iva, allura inti tiġi salvata u ssir wild ta ‘Alla!

Tiċħad int ir-rigal t’Alla? Imbagħad inti tibqa mitlufa. Dan ifisser ukoll aktar tard wara l-mewt separazzjoni eterna minn Alla, fid-dlam profond.

Tista ‘taċċetta r-rigal ta’ Alla lilek ISSA! Jew tista’ tħalliha fir-rokna u tinsa…
Imma kun konxju tal-implikazzjonijiet.

Bħalissa, illum, huwa l-mument fejn tista’ tgħid: “Iva, Ġesù, irrid nagħtik ħajti!”

X’se jiġri meta tikkonverti għal Ġesù?

Fil-mument tal-konverżjoni tiegħek għal Ġesù, l-Ispirtu s-Santu jiġi u jibqa’ fik.
Permezz tiegħu inti spiritwalment, ġewwa, imwieled mill-ġdid – u mwielda bħala wild ta ‘Alla fil-familja tas-sema! L-hekk imsejjaħ “raġel xiħ” tiegħek imbagħad imut spiritwalment ma’ Ġesù fuq is-salib u int tirċievi ħajja ġdida mingħandu. Dan jagħtik identità kompletament ġdida – minn tifel tal-tallab sa tifel tar-re!

Bħala wild ta’ Alla tista’ mbagħad tgħix fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu – u ma jkollokx għalfejn tgħix aktar taħt il-ħakma tal-ħażen! (Għal dan xorta jkollok rieda ħielsa) U Ġesù jagħtik ukoll il-qawwa Tiegħu biex jaħtfu n-nies minn idejn Satana!

Issa ingħaqad miegħi fit-talb fuq is-salib.

Nibda bit-talb u ngħidha sentenza b’sentenza biex tkun tista’ tgħidha (b’leħen għoli!).

It-talba li ġejja mhix formula imma suġġeriment. Tista’ wkoll tistieden lil Ġesù f’ħajtek bil-kliem li fformulajt lilek innifsek. L-iktar ħaġa importanti hija d-deċiżjoni tiegħek. Ġesù jara qalbek, Hu jaf xi tfisser. Xorta itlob B’LEĦH, mhux biss f’moħħok. It-talb b’leħen għoli f’dan il-każ huwa qrar quddiem id-dinja fiżika u spiritwali.

“Għażiż Mulej ĠESÙ,

Irrid nemmen bħal tifel issa li nista’ nsir naf. Li inti ħallas għall-ħtija tiegħi, għad-dgħufijiet tiegħi. U hu għalhekk li nagħtikom kollox issa, dak kollu li jtaqqnni, dak kollu li nġorr miegħi. Nagħtikom dak kollu li għamilt ħażin s’issa.

(Għidlu kollox speċifikament u ċedih lilu! Għidlu, “Ġesù, dan u dak ma kienx sewwa… giddejt…” eċċ.
Hekk kif inti tagħti kollox lilu, demmu jgħatti kull ħtija. Demmu jgħattik.)

Grazzi Ġesù talli ħafirli issa! Grazzi talli ħaslitni nadif! Ġesù, naċċettak issa bħala l-gwida tiegħi fil-ħajja! Bħala Mulej tiegħi! Bħala salvatur tiegħi! U nistaqsik: Idħol f’ħajti! U nitlobkom, agħtini l-Ispirtu s-Santu tiegħek! Imlieni bl-Ispirtu s-Santu Tiegħek! Grazzi talli salvatni issa! Grazzi li issa jien it-tifel tiegħek!

AMMEN.”

Jekk inti tlabt hekk, allura nixtieq nifraħlek! Għax imbagħad inti sirt rebbieħ etern. Imbagħad stennejt is-“sinjal tal-bidu” u tlaqt. It-“razza” issa hija valida!

U rrid ngħidilkom dan, minn Ġwanni 3:16: “Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem”.

Dan ifisser li int mhux se tintilef jekk tajt ħajtek lil Ġesù bħalissa! Issa huwa sigur, issa jista ‘jkollok “ċertezza tas-salvazzjoni”. “Assigurazzjoni tas-salvazzjoni” tfisser li inti żgur 100% li se tmur is-sema. U mhux għal kisba, imma għax aċċettajt dak li Ġesù għamel għalik fuq is-salib! Int issa salvat. – Bil-grazzja. Għax int aċċettajt ir-rigal Tiegħu.

Imma issa tmur lil hinn. Għax issa għamilt triqtek biss. Issa huwa dwar is-suċċessjoni. Hu r-ragħaj it-tajjeb u int timxi warajh. U dak li jidher eżattament, jien ser ngħidlek fit-tieni parti.Għid lil oħrajn dwar id-deċiżjoni tiegħek għal Ġesù! Tista ‘wkoll tirrakkomanda dan il-messaġġ.
Issa għat-tieni parti dwar is-suċċessjoni…
Messaġġ għalik!

L-Aqwa Messaġġ Fid-Dinja Bil-Lingwa Tiegħek

Kif tipproċedi (parti 2 tal-messaġġ)

Din hija t-tieni parti tal-akbar messaġġ fid-dinja li biddel fundamentalment il-ħajja ta’ biljuni ta’ nies.

Ta www.message-for-you.net

(Disponibbli wkoll f’lingwi oħra.)

Jekk ma rajtx jew ma smajtx l-ewwel parti ta’ dan il-messaġġ, jekk jogħġbok agħmel dan l-ewwel.

Issa għat-tieni parti…

 

Allura s-salib huwa l-punt tat-tluq. U jekk tajt ħajtek lil Ġesù, allura ħadt id-deċiżjoni t-tajba!

U issa tkompli. Meta tajt ħajtek lil Ġesù, int (b’mod figurattiv) ħadt il-backpack tiegħek u żvujtha. Kien hemm ħafna żibel fil-backpack tiegħek li m’għadx għandek bżonn. U int għedt, “Ġesù, jiena nagħtih kollox!” Int tajtu kollox lilu. U kif diġà ntqal, kien hemm affarijiet fiha li m’għadx għandek bżonn (eż. ħtija, korrimenti mentali, eċċ.).

Dak li jrid jagħmel Ġesù issa hu: Hu jrid jerġa’ jimla l-backpack tiegħek!

Irid jagħtik affarijiet utli biex tieħu miegħek. Bħal dispożizzjonijiet tal-ivvjaġġar li għandek bżonn fuq il-go.

L-ewwelnett, ovvjament huwa importanti ħafna li jkollok xi ħaġa x’tixrob miegħek. Biex ma tmutx bil-għatx fit-triq. Simbolikament ser nuruk flixkun tal-ilma b’ilma frisk, ċar u tajjeb għas-saħħa. L-ilma jirrappreżenta l-Ispirtu s-Santu. Meta tajt ħajtek lil Ġesù, daħal fikom l-Ispirtu s-Santu.

L-Ispirtu s-Santu huwa allura fik, imma int tista ‘timtela bih għal darb’oħra u għal darb’oħra. “Xorb” mingħandu, biex ngħidu hekk. Għalhekk huwa importanti li tixrob ukoll dan l-ilma ħaj… u b’hekk tkun dejjem aggornata bih.
L-Ispirtu s-Santu huwa persuna, Hu Alla. Imma tista’ wkoll tesperjenza l-qawwa Tiegħu, timtela biH u, biex ngħidu hekk, tixrob il-qawwa Tiegħu.
Huwa importanti wkoll għad-dixxipulat li inti mgħammdin fl-Ispirtu s-Santu. Li inti tkun mgħaddas fil-qawwa Tiegħu. Dan ifisser ukoll “magħmudija fl- Ispirtu ” jew “magħmudija fl-Ispirtu s-Santu”. Nikteb f’aktar dettall dwar il-magħmudija tal-Ispirtu f’artiklu fuq il-websajt tagħna. Jekk jogħġbok agħti ħarsa lejn dak.

Imbagħad, ovvjament, huwa importanti wkoll li tkun taf fejn sejjer. Ġesù jagħtik id-direzzjonijiet, biex ngħidu hekk.

Dawn id-direzzjonijiet huma għall- Bibbja jew il-Kelma t’Alla.

Forsi tkun qed taħseb, “Imma għandi Bibbja u qrajtha ħafna drabi, imma sempliċement ma naħsibhiex!” Dan għaliex l-uniku mod kif tifhem il-Bibbja huwa permezz tal-Ispirtu s-Santu. L-Ispirtu s-Santu jiddeċifra l-Kelma għalik. U Hu jgħidlek, biex ngħidu hekk: “Jien nispjegalek kif taqra l-Bibbja. Nispjegalek xi tfisser.” U f’daqqa waħda qisha meta tara d-dawl u tirrealizza: “Ħej, f’daqqa waħda kollox ċar għalija!”
U tista’ wkoll titlob lill-Ispirtu s-Santu jispjegalek xi affarijiet: “Xi jfisser dan it-test? U xi jfisser għalija personalment?” Imbagħad jagħtik il-ħajja lill-Kelma. Allura m’intix waħdek fi triqtek.

Sussegwentement, nixtieq nurik mowbajl. Jirrappreżenta komunità.
Ġesù ma jridx li tkun waħdek fil-mixja tiegħek. Hu miegħek, ovvjament, imma jrid ukoll li jkollok kuntatt ma’ segwaċi oħra ta’ Ġesù. Li tkellimhom, tiskambja ideat magħhom.
Sħubija ma ‘Insara oħra tista’ tkun fi knisja. Iżda jista ‘jkun ukoll grupp tad-dar. Fejn tiltaqa’ mal-insara d-dar u taqra l-Bibbja flimkien, titolbu flimkien eċċ.

L-aħjar ħaġa li tagħmel hu li tħares madwarek biex tara fejn hemm Insara oħra fil-belt tiegħek jew fl-inħawi li tista’ tiltaqa’ magħha. Nixtieq nagħtikom il-ponta li huwa importanti li jkollhom il-Bibbja bħala bażi u li huma miftuħa għall-Ispirtu s-Santu.

Imbagħad hemm ir-raba’ punt. Dan ir-raba ‘pass huwa magħmudija fl-ilma. L-immersjoni fl-ilma.

Tissimbolizza li int tajt ħajtek lil Ġesù u issa kollox sar ġdid. Li l-awto qadim tiegħek ġie msallab, inti miet miegħu spiritwalment u mbagħad qam mill-ġdid miegħu! Jirrappreżenta l-mewt u l-qawmien.

L-immersjoni hija l-magħmudija korretta fl-ilma, u l-ewwel Kristjani għamlu hekk ukoll. Il-magħmudija tat-trabi jew it-tbexxix bl-ilma, min-naħa l-oħra, mhix korretta. Forsi taħseb: “Jien tgħammed bħala tarbija, dan irid ikun biżżejjed.” Le, jekk jogħġbok ħalli lilek innifsek titgħammed b’mod korrett u biblikament b’immersjoni fl-ilma. Mur biss u ara jekk hemmx Insara li jistgħu jgħammduk.

Dawk huma l-erba ‘passi. U issa tlaqt bil-backpack tiegħek.

Naturalment, id-dispożizzjonijiet tal-ivvjaġġar ma jibqgħux b’mod passiv fil-backpack, għandek bżonn id-dispożizzjonijiet tal-ivvjaġġar (prattiċi ħafna) fuq il-go. Eżatt bħal tlugħ normali. Huwa għalhekk li tibqa’ tħares lejn il-mappa tiegħek, pereżempju: “Fejn għandi mmur? Mulej, jekk jogħġbok kellemni!”
Alla jitkellem permezz tal-Bibbja, imma wkoll permezz ta’ impressjonijiet bħal kliem mentali jew akustiku li jinstema’, permezz ta’ stampi, viżjonijiet u permezz tal-ħolm. Huwa jista ‘wkoll jitkellem miegħek permezz ta’ nies oħra.
Tista’ ssib artikli ta’ spjegazzjoni dwar dan is-suġġett “It-titkellem t’Alla” fuq il-websajt tagħna, pereżempju kif tittestja b’mod korrett l-impressjonijiet tiegħu (jiġifieri kontra l-Bibbja u kontra l-karattru ta’ Alla).
Kun af il-vuċi Tiegħu u pperċepixxiha personalment għalik! Imbagħad int fit-triq it-tajba. Għax Hu r-Ragħaj it-Tajjeb u intom in-nagħaġ Tiegħu li tista’ tisma’ leħnu.

Naturalment, huwa importanti wkoll li tkompli tixrob. Biex timtela mill-ġdid u għal darb’oħra mill-Ispirtu s-Santu. Biex tgħix fil-qawwa Tiegħu, bħalma l-ewwel Insara kienu mimlija bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu f’Pentekoste. Aktar dwar is-suġġetti tal-magħmudija tal-Ispirti u r-rigali tal-Ispirti fuq il-websajt tagħna.

Kif diġà ssemma, is-​sħubija maʼ Kristjani oħra hija importanti wkoll, bħalma hija l-​magħmudija fl-​ilma.

Tista’ taqra artikli utli dwar dawn is-suġġetti kollha dwar id-dixxipulat fuq il-websajt tagħna.

Issa ħarsa ġenerali qasira mal-passi tas-suċċessjoni:


L-ordni ta ‘dawn il-passi mhix kritika! Allura tistaʼ titgħammed l-​ewwel u mbagħad tikseb Bibbja. Jew tistaʼ tikseb Bibbja minnufih u mbagħad titgħammed. Iddeċiedi għalik innifsek (ukoll fit-talb ma’ Alla) x’tista’ tagħmel l-ewwel. Iżda: Il-passi kollha huma importanti għas-suċċessjoni.

Ħaġa oħra: Dawn il-passi mhumiex meħtieġa għas-salvazzjoni. Dan ifisser: Jekk diġà tajt ħajtek lil Ġesù (kif spjegajt fl-ewwel parti), allura inti salvat. Imma l-passi huma passi ta’ ubbidjenza. Għandek tmur jekk trid tkun ubbidjenti lejn Ġesù. Minħabba li Hu mhux biss jibgħatlek fi triqtek, Hu jagħtik il-provvedimenti għall-vjaġġ. Il-passi huma volontarji, imma Ġesù jitlobkom teħodhom.

Trid issegwi Ġesù. Hu r-Ragħaj it-Tajjeb u trid tisma’ leħnu. Trid tkun taf x’iktar ippjana għalik personalment (eż. il-vokazzjoni personali tiegħek). Trid tkun taf x’jgħid dwarek (jiġifieri l-identità tiegħek fih). Tixtieq tiskambja ideat ma’ ħaddieħor u tistaqsihom, pereżempju: “X’esperjenzajt INTI ma’ Alla?” jew: “X’ifisser dan u dak fil-Bibbja?” eċċ.

Tant għad-dixxipulat… Kun imbierka!

Fuq il-websajt tagħna ssib aktar għajnuna għas-suċċessjoni.

Mur biss fuq:

www.message-for-you.net/discipleship

Issib ukoll downloads b’xejn, materjal biex taqsam u ħafna aktar hemmhekk!

Nawguralkom ħafna ferħ u barkiet fi triqtek ma’ Ġesù!

Ħossok liberu li tqassam mill-ġdid dan il-messaġġ għal skopijiet mhux kummerċjali mingħajr modifika. Użi u bidliet oħra jeħtieġu l-approvazzjoni bil-miktub ta www.message-for-you.net. Hemm disponibbli wkoll f’lingwi oħra u f’verżjonijiet oħra (eż. bħala fajls awdjo, vidjows, verżjoni dettaljata, verżjoni qasira, verżjoni għat-tfal u oħrajn) u f’xi lingwi f’forma informali (Du) u f’forma formali (Sie).


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.