Mesaj pou ou! Pi bon mesaj nan mond lan nan pwòp lang ou [Haitian Creole/Kreyòl Ayisyen]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Tanpri li premye:
Avètisman, tradiksyon sa a nan mesaj la te tradui otomatikman. Se poutèt sa tèks la ka gen erè. Sa a se yon tradiksyon tanporè anvan tout koreksyon.
Ou toujou akeyi redistribiye tèks la pou rezon ki pa komèsyal!
Tanpri li tou atik la pou plis eksplikasyon: Eksplikasyon sou tradiksyon tanporè anvan tout koreksyon yo

Table of Contents

Vèsyon kout

Mesaj pou ou!

Pi bon Mesaj nan mond lan nan pwòp lang ou

Mesaj sa a te deja fondamantalman chanje lavi dè milya de moun. Lavi ou ka chanje pou tout tan pou pi bon!
Pran tan sa a paske li vo li.

 

 

Nan www.message-for-you.net

Èske ou pafwa mande poukisa gen anpil sa ki mal nan monn sa a? Poukisa tout soufrans yo? Ak ki jan ou ka viv nan mond sa a ak kè kontan?

Nan mesaj sa a mwen vle di nou kijan sa ki mal te vin sou mond sa a. Men, tou ki jan ou ka pèsonèlman simonte li epi jwenn reyèl jwa viv dirab.

Te gen yon zanj nan syèl la ki te chita sou fòtèy Bondye a. Zanj lan se te Satan. Men, Satan te vin fyè. Li te chwazi poukont li pou l rebele kont Bondye.

 

 

Se poutèt sa Bondye te jete Satan soti nan syèl la. 

 

Sepandan, Bondye li menm ki bon, andeyò li pa gen bon. Konsa Satan te pèdi glwa li te genyen devan Bondye. Se konsa, ak tonbe li a, Satan pote sa ki mal sou mond lan.

Li te tante premye moun yo tou pou yo rebele kont Bondye. Satan tèt li pèdi pou tout tan e li eseye kenbe moun lwen Bondye pou yo pèdi epi yo pa sove.

 

Erè nou yo, kilpabilite nou – lè nou bay manti, vòlè, gen move panse oswa move pawòl… tout bagay sa yo separe nou pou nou antre an kontak ak Bondye.

 Sa se move nouvèl pou kounye a, men li pa sispann la. Gen yon solisyon senp pou pwoblèm sa a. E solisyon sa a gen yon non: Jezi

Paske Bondye renmen nou! Epi li bay chak moun omwen yon chans nan lavi yo pou yo aksepte solisyon sa a. Mesaj sa a se chans ou!

 

 

 

Premye mwen ta renmen di ou egzakteman kiyès Jezi ye:

Papa nou ki nan Syèl la, Jezi ak Sentespri a se Bondye. Gen twa Moun diven ki ansanm fòme Trinite a. Inite sa a fè Bondye. Se konsa, Jezi se etènèl ak omnipoten. Epi li se Kreyatè.

Men, Jezi te vini volontèman sa gen anviwon 2000 ane antanke yon vrè imen nan monn sa a.

 

 

 

 

 

Sentespri a te vin ansent e li te fèt nan yon jenn fi. Li te viv yon vi imen san fot ak nan yon relasyon espirityèl pafè ak Papa a. Li te montre mond lan ki jan Bondye ye…

Lè sa a, li te mouri volontèman ak vicariously pou koupab nou yo ak erè nou sou kwa a. Sou twazyèm jou a, li leve soti nan tonm lan. Apre sa, li tounen vin jwenn Papa nou ki nan Syèl la ankò.

Poukisa li te fè sa? Li te ale sou kwa a pou pote tout koupab pou ou. Pou ou ka LIB nan li! Men, ou deside pou tèt ou si ou aksepte kado sa a oswa ou pa.

 

 

Sa vle di: Ki jan ou deside?

Èske w aksepte kado Bondye a?
Si wi, lè sa a ou pral sove epi vin yon pitit Bondye!

Èske w rejte kado Bondye a?
Lè sa a, ou rete pèdi. Sa vle di tou pita apre lanmò yon separasyon etènèl ak Bondye, nan fènwa pwofon.

Ou ka aksepte kado Bondye ba ou KOUNYE A! Oswa ou ka kite li nan kwen an epi bliye sou li… Men, dwe okouran de enplikasyon yo.

Kounye a, jodi a, se moman ou ka di: “Wi, Jezi, mwen vle ba ou lavi m!”
Nan moman ou konvèti a Jezi, Lespri Sen an ap vini epi rete nan ou. Atravè li ou espirityèlman, anndan ou, fèt ankò – ak fèt kòm yon pitit Bondye nan fanmi an nan syèl la!

Koulye a, vin jwenn mwen nan lapriyè sou kwa a.

Mwen kòmanse ak lapriyè a epi di li fraz pa fraz pou ou ka di li (byen fò!).

Lapriyè sa a se pa yon fòmil men yon sijesyon. Ou ka envite Jezi tou nan lavi ou ak pawòl ou te fòmile tèt ou. Bagay ki pi enpòtan an se desizyon ou. Toujou priye BÒ, pa sèlman nan tèt ou. Priye byen fò nan ka sa a se yon konfesyon devan monn fizik ak espirityèl la.

“Chè SENYÈ JEZI,

Kounye a mwen vle kwè tankou yon timoun ke mwen ka rive konnen ou. Ke ou peye pou koupab mwen, pou feblès mwen. Se konsa, kounye a mwen blame nou tout.

(Di li tout bagay espesyalman epi ba li li!
Di li: “Jezi, sa a ak sa a pa t ‘byen… Mwen te bay manti la…” elatriye.)

Mèsi Jezi paske w padone m! Jezi, kounye a mwen aksepte ou kòm gid mwen nan lavi! Apre sa, mwen mande ou, ban mwen Sentespri ou! Mèsi paske w sove m kounye a epi w fè m pitit ou!

AMEN.”

Si ou jis priye sa, Lè sa a, mwen vle felisite ou! Paske ou pa pral pèdi si ou te bay lavi ou bay Jezi kounye a!

Pale lòt moun sou desizyon w pran pou Jezi! Ou ka rekòmande tou mesaj sa a.

Si ou toujou gen kesyon, mwen ta renmen rekòmande pou w tou koute oswa li vèsyon an detay nan mesaj la. Ou ka jwenn yo sou sit entènèt nou an.

Sou sit nou an w ap jwenn plis enfòmasyon sou fason ou ka swiv Jezi kounye a.

Jis ale nan:

www.message-for-you.net/discipleship

Nou swete w anpil lajwa ak benediksyon sou wout ou ak Jezi!

Ou lib pou redistribiye mesaj sa a pou rezon ki pa komèsyal san modifikasyon. Lòt itilizasyon ak chanjman mande pou apwobasyon alekri www.message-for-you.net. Epitou disponib nan lòt lang ak nan lòt vèsyon (tankou fichye odyo, videyo, vèsyon detaye, vèsyon kout, vèsyon timoun ak lòt moun) ak nan kèk lang nan fòm enfòmèl (Du) ak fòmèl (Sie) fòm.

Vèsyon detaye

Mesaj pou ou!

Pi bon Mesaj nan mond lan nan pwòp lang ou

Long vèsyon (pati 1)

Mesaj sa a te deja fondamantalman chanje lavi dè milya de moun. Lavi ou ka chanje pou tout tan pou pi bon!

Pran tan sa a paske li vo li.

Nou PA fè piblisite pou okenn sèk.
Avèk mesaj sa a nou vle ede moun yo re-oryantasyon lavi yo (ak lavi moun parèy yo) anvè moun nan Jezi.

Nan www.message-for-you.net
(Disponib tou nan lòt lang.)

Anpil moun ekri m nan ministè nou sou entènèt la. Lè sa a, mwen souvan poze yo kesyon an: “Èske ou deja konsyansman remèt lavi ou bay Jezi?” Apre sa, anpil moun di: “Wi, nan kou, mwen priye chak aswè.”, “Mwen toujou priye anvan ou ale nan kabann.” “Mwen pale souvan ak Bondye.” Oswa tou: “Mwen kwè nan Bondye.” Apre sa, yo di: “Wi, nan kou mwen deja bay Jezi lavi m.”

Gen repons trè diferan. Gen moun ki di tou: “Wi, mwen te batize kòm yon ti bebe…”. Gen kèk ki di: “Wi, Jezi se yon bon pwofesè espirityèl / yon bon moun / yon bon egzanp…”. Se konsa, gen repons trè diferan. Men, moun sa yo gen yon bagay an komen: yo poko konsyansman remèt lavi yo bay Jezi. Yo ka kwè nan li e yo priye detanzantan, men yo poko bay li lavi yo.

Pou m ka konprann sa a, mwen ta renmen eksplike w li lè l sèvi avèk yon maraton. Kourè yo rete tann jiskaske abit la bay siyal demaraj la. Apre sa, yo kòmanse kouri. Epi kounyeya imajine ou se youn nan kourè sa yo. Epi ou pa tann siyal la kòmanse, ou jis kòmanse kouri…

Epi ou kouri epi kouri epi kouri… Epi w ap reyèlman eseye. Ou sèvi ak tout fòs ou! Epi ou kontan paske ou deja wè fini an… Men nonm ki nan fini an di ou: “Dezole, mwen pa ka ba w yon meday ganyan.” Epi ou di: “Kisa?! Poukisa? Mwen kouri menm jan ak lòt moun yo!”

Epi mesye a di ou: “Wi, men ou te kòmanse kouri san yon siyal kòmanse! Ras ou pa valab. Malerezman ou pèdi li.”

Epi se egzakteman menm jan ak kwè nan Jezi san yo pa komèt lavi yon moun ba li. Se tankou yon maraton san kòmanse.

Men, Jezi vle ou genyen viktwa. Epi kòm yon gayan etènèl epi yo pa kòm yon perdants etènèl. Li reyèlman vle ou resevwa meday gayan sa a. Pou ou ka avèk li pou tout tan! E sa enkli rann lavi.

Epi w ap mande pwobableman kisa rann lavi sa a bay Jezi sanble. Ak sa sa vle di ak “siyal la kòmanse”. E mwen ta renmen di nou egzakteman kiyès Jezi ye.

 

Kiyès Jezi pou ou pèsonèlman?

Èske li te yon bon moun? Yon bon pwofesè?

– Ki kote li ta ka enteresan pou tande Sèmon sou mòn lan… Èske li se youn nan anpil mèt espirityèl? Kidonk, èske li ann amoni ak Bouda, Mohammed, elatriye…? Èske li se fondatè yon relijyon pou ou? Mwen ta renmen di nou kiyès Jezi VREMAN ye.

Kiyès Jezi?

Papa nou ki nan Syèl la, Jezi ak Sentespri a se Bondye. Gen twa Moun diven ki ansanm fòme Trinite a. Inite sa a fè Bondye. Se konsa, Jezi se etènèl ak omnipoten. Epi li se Kreyatè.Men, Jezi te vini volontèman sa gen anviwon 2000 ane antanke yon vrè imen nan monn sa a.Sentespri a te vin ansent e li te fèt nan yon jenn fi. Li te viv yon vi imen san fot ak nan yon relasyon espirityèl pafè ak Papa a. Li te montre mond lan ki jan Bondye ye…

Lè sa a, li te mouri volontèman ak vicariously pou koupab nou yo ak erè nou sou kwa a. Sou twazyèm jou a, li leve soti nan tonm lan. Apre sa, li tounen vin jwenn Papa nou ki nan Syèl la ankò.

Mwen pral di w plis sou poukisa Jezi te fè sa nan yon moman – ak sa sa vle di pou ou…

Se konsa, Jezi te vini nan monn sa a kòm yon moun tankou nou. Li te viv tankou nou. Sèlman ak yon gwo diferans: Li te konplètman pi, plen lanmou ak verite. Li pa janm bay manti, li toujou di laverite. Li menm te di sou tèt li ke li se verite pèsonifye! Ki moun ki ka reklame sa? Èske ou ka di ou se verite a pèsonifye? Oswa renmen an pèsòn? … Jezi te di sa sou tèt li! Epi li di: “Mwen se chemen an, verite a ak lavi a!”

Lè sa a, li te di yon bagay ki enpòtan anpil: “…Personn pa vin jwenn Papa a eksepte nan mwen!” E sa i telman enportan, se sa ki i annan.

Donk, se Jezi ki vle pran men w e ki di w: “Aksepte m e m ap mennen w bò kote Papa nou ki nan syèl la! M’ap mennen ou nan syèl la, nan wayòm mwen an!”

Sa a se rann lavi a – ke ou di l ‘(egzanp): “Wi, mwen vle sa! Mwen vle rete avèk ou pou tout tan! Pa sèlman detanzantan nan lavi chak jou… pa sèlman nan dimanch… pou tout tan! Mwen vle ou vin gid lavi mwen. Ke ou se bon gadò mouton mwen e mwen se mouton ou ki swiv ou. Ki tande vwa ou, ki reyèlman vle viv konplètman avèk ou!”

Mesaj sa a pi pwofon… E mwen vle montre w sa Jezi te fè POU OU.

Mwen ta renmen montre nou kwa a. Tout bagay deside sou kwa a. Ou ta ka mande, “Èske se pa jis yon lanmò terib? Kisa sa gen pou wè ak mwen?”

Mwen te di byen bonè ke Jezi te viv nan pite, nan renmen. Tankou Okenn lòt moun! San fòt, san koupab. Men, Jezi pa t jis vin sou monn sa a pou l montre nou kijan pou n viv. Men tou pou mouri pou nou sou kwa a.

Paske nou, ou menm ak mwen, nou tout, nou toujou fè erè. Nou pa pafè. Men, Jezi te vin jwenn nou tankou yon nonm pafè! Jezi pafè! Men, erè nou yo, kilpabilite nou – lè nou bay manti, vòlè, gen move panse oswa move pawòl… tout bagay sa yo separe nou pou nou antre an kontak ak Bondye. Se tankou yon bagay te pouse wout li ant nou. Epi li te vin pi plis ak plis…
Epi Jezi ka retabli kontak sa a! Li vle pran ou nan men ou epi li di: “Vini non, mwen pral mennen ou tounen nan kote ou vrèman fè pati, nan kay ou nan syèl la!” Li pa vle ou pèdi. Koupab ap separe w ak Bondye pou tout tan. Si ou pa mete l sou kwa. Petèt ou panse: “Mwen aktyèlman yon bon moun..?! Se pa fòt mwen?!” Lè sa a, reflechi sou ki kote ou te bay manti… kote ou pa t ‘di laverite.

Koulye a, mwen ta renmen di nou tou ki jan sa ki mal te vin sou mond sa a.

Ki jan koupab te vin sou mond lan?

Te gen yon zanj nan syèl la ki te chita sou fòtèy Bondye a. Zanj lan se te Satan.

Men, Satan te vin fyè. Li te chwazi poukont li pou l rebele kont Bondye. Se poutèt sa Bondye te jete Satan soti nan syèl la.
Sepandan, Bondye li menm ki bon, andeyò li pa gen bon. Konsa Satan te pèdi glwa li te genyen devan Bondye. Paske li te chwazi sa ki mal.
Se konsa, ak tonbe li a, Satan pote sa ki mal sou mond lan. Li te tante premye moun yo tou pou yo rebele kont Bondye. Yo te vin anba dominasyon Satan ak anba pouvwa sa ki mal…Satan tèt li pèdi pou tout tan e li eseye kenbe moun lwen Bondye pou yo ka pèdi epi yo pa sove.

Se sa k fè Jezi te vini nan monn sa a epi l ap di nou: “Mwen vle ou tounen vin jwenn mwen pou nou ka gen yon amitye pwofon ankò!” Apre sa, li te ale nan kwa a pou ou: “La sou kwa a, mwen pran tout koupab sa a sou tèt mwen!”

Epi li te pote tou blesi mantal ou yo. Li te wè tout bagay sa yo e li di w: “Mwen pa vle ou nan lapenn etènèl! Mwen vle ba ou lajwa mwen!” Li pran lapenn ou, doulè ou, solitid ou. Li wè tout bagay! Li pa pran swen ou! Li te ale sou kwa a pou li. Epi li di w: “Gade, mwen deja fè tout bagay pou ou! Tanpri aksepte li!” Epi li vle ba ou lanmou li. Li te montre lanmou li sou kwa a. Li di: “Gade, sou kwa a ou wè jan mwen renmen OU!

Sa vle di: Ki jan ou deside?

Èske w aksepte kado Bondye a? Si wi, lè sa a ou pral sove epi vin yon pitit Bondye!

Èske w rejte kado Bondye a? Lè sa a, ou rete pèdi. Sa vle di tou pita apre lanmò yon separasyon etènèl ak Bondye, nan fènwa pwofon.

Ou ka aksepte kado Bondye ba ou KOUNYE A! Oswa ou ka kite li nan kwen an epi bliye sou li…
Men, dwe okouran de enplikasyon yo.

Kounye a, jodi a, se moman ou ka di: “Wi, Jezi, mwen vle ba ou lavi mwen!”

Ki sa ki pral rive lè ou konvèti nan Jezi?

Nan moman konvèsyon ou a nan Jezi, Sentespri a ap vini epi rete nan ou.
Atravè li ou espirityèlman, anndan ou, ou fèt ankò – epi ou fèt antanke pitit Bondye nan fanmi ki nan syèl la! Lè sa a, sa yo rele “fin vye granmoun gason” ou a mouri espirityèlman ak Jezi sou kwa a epi ou resevwa yon nouvo lavi nan men li. Sa a ba ou yon idantite konplètman nouvo – soti nan pitit mandyan nan pitit wa a!

Kòm yon pitit Bondye ou ka Lè sa a, viv nan pouvwa a nan Sentespri a – epi yo pa bezwen viv anba dominasyon an nan sa ki mal! (W ap toujou gen libète pou sa) Epi Jezi ba ou pouvwa li tou pou rache moun nan men Satan!

Koulye a, vin jwenn mwen nan lapriyè sou kwa a.

Mwen kòmanse ak lapriyè a epi di li fraz pa fraz pou ou ka di li (byen fò!).

Lapriyè sa a se pa yon fòmil men yon sijesyon. Ou ka envite Jezi tou nan lavi ou ak pawòl ou te fòmile tèt ou. Bagay ki pi enpòtan an se desizyon ou. Jezi wè kè w, li konnen sa w vle di. Toujou priye BÒ, pa sèlman nan tèt ou. Priye byen fò nan ka sa a se yon konfesyon devan monn fizik ak espirityèl la.

“Chè SENYÈ JEZI,

Mwen vle kwè tankou yon timoun kounye a ke mwen ka rive konnen ou. Ke ou peye pou koupab mwen, pou feblès mwen. Se poutèt sa mwen ba ou tout bagay kounye a, tout sa ki peze m ‘, tout sa mwen pote avè m’. Mwen pral ba ou tout sa mwen te fè mal jiska prezan.

(Di li tout bagay espesyalman epi rann li l ‘! Di li, “Jezi, sa a ak sa a pa t’ byen… Mwen te bay manti…” elatriye.
Pandan w ap rann li tout bagay, san li kouvri tout koupab. San li kouvri ou.)

Mèsi Jezi paske w padone m kounye a! Mèsi paske w te lave m pwòp! Jezi, mwen aksepte ou kounye a kòm gid mwen nan lavi! Kòm Seyè mwen! Kòm sovè mwen! Apre sa, mwen mande ou: antre nan lavi mwen! Apre sa, mwen mande ou, ban mwen Sentespri ou! Ranpli m ‘ak Sentespri ou! Mèsi pou sove m kounye a! Mèsi paske mwen se pitit ou kounye a!

AMEN.”

Si ou jis priye sa, Lè sa a, mwen vle felisite ou! Paske lè sa a ou vin tounen yon gayan etènèl. Lè sa a, ou tann pou “siyal la kòmanse” epi li ale. “Ras la” se kounye a valab!

Apre sa, mwen vle di nou sa, nan Jan 3:16: “Bondye tèlman renmen mond lan, li bay sèl Pitit Gason li a, pou tout moun ki kwè nan li pa dwe peri men gen lavi etènèl.”

Sa vle di ou p ap pèdi si w bay Jezi lavi w kounye a! Koulye a, li an sekirite, kounye a ou ka gen “sètitid nan delivre”. “Asirans delivrans” vle di ke ou se 100% asire w ke ou pral ale nan syèl la. Epi se pa pou akonplisman, men paske ou aksepte sa Jezi te fè pou ou sou kwa a! Ou sove kounye a. – Pa gras. Paske ou te aksepte kado li.

Men koulye a, li ale menm pi lwen. Paske kounye a ou te sèlman fè wout ou. Kounye a li se sou siksesyon. Li se bon bèje a epi ou swiv li. Ak sa ki sanble egzakteman, mwen pral di ou nan dezyèm pati a.Pale lòt moun sou desizyon w pran pou Jezi! Ou ka rekòmande tou mesaj sa a.
Koulye a, pou dezyèm pati a sou siksesyon…
Mesaj pou ou!

Pi bon Mesaj nan mond lan nan pwòp lang ou

Ki jan yo kontinye (pati 2 nan mesaj la)

Sa a se dezyèm pati nan pi gwo mesaj nan mond lan ki te fondamantalman chanje lavi milya moun.

Nan www.message-for-you.net

(Disponib tou nan lòt lang.)

Si w pa t gade oswa koute premye pati mesaj sa a, tanpri fè sa dabò.

Kounye a pou dezyèm pati a…

 

Donk kwa a se pwen depa. Men, si ou bay Jezi lavi ou, Lè sa a, ou te pran bon desizyon an!

Epi, koulye a li ale sou. Lè ou te bay Jezi lavi ou, ou (nan figiw pale) pran sak lekòl ou a epi ou vide l. Te gen anpil fatra nan sak lekòl ou ke ou pa bezwen ankò. Epi ou te di: “Jezi, mwen ba ou tout bagay!” Ou te ba li tout. Epi kòm deja di, te gen bagay ladan l ke ou pa bezwen ankò (egzanp koupab, blesi mantal, elatriye).

Sa Jezi vle fè kounye a se: Li vle ranpli sak lekòl ou a!

Li vle ba ou bagay itil pou w pote avè w. Tankou pwovizyon vwayaj ke ou bezwen sou ale la.

Premye a tout, li se nan kou trè enpòtan ke ou gen yon bagay yo bwè avèk ou. Pou w pa mouri swaf sou wout la. Mwen pral senbolikman montre w yon boutèy dlo ak dlo fre, klè, ki an sante. Dlo a reprezante Sentespri a. Lè ou te bay Jezi lavi ou, Lespri Sen an te antre nan ou.

Lè sa a, Lespri Sen an nan ou, men ou ka ranpli ak li ankò e ankò. “Bwè” nan men l ‘, se konsa pale. Se poutèt sa li enpòtan pou ou tou bwè dlo vivan sa a… epi konsa ou toujou ap rafrechi avèk li.
Sentespri a se yon moun, li se Bondye. Men, ou ka fè eksperyans pouvwa li tou, ou ka ranpli ak li epi, pou w ka di, bwè pouvwa li.
Li enpòtan tou pou disip yo ke w batize nan Lespri Sen an. Ke w ap benyen nan pouvwa li. Sa vle di tou ” batèm Lespri Bondye ” oswa ” batèm nan Lespri Sen an “. Mwen ekri an plis detay sou batèm Lespri a nan yon atik sou sit entènèt nou an. Tanpri pran yon gade nan sa.

Apre sa, nan kou, li enpòtan tou ke ou konnen ki kote ou prale. Jezi ba ou direksyon yo, se konsa di.

Enstriksyon sa yo reprezante Bib la oswa Pawòl Bondye a.

Ou gendwa ap panse: “Men, mwen gen yon Bib e mwen te li l anpil fwa, men mwen jis pa jwenn li!” Se paske sèl fason pou konprann Bib la se grasa Lespri Sen an. Sentespri a pral dechifre Pawòl la pou ou. Epi li di w konsa: “M ap eksplike w kijan pou w li Bib la. M ap eksplike w sa sa vle di.” Epi toudenkou, se tankou lè w wè limyè a epi w reyalize: “Hey, toudenkou tout bagay klè pou mwen!”
Epi ou ka mande Lespri Sen an tou pou l esplike w kèk bagay: “Ki sa tèks sa a vle di? E ki sa sa vle di pou mwen pèsonèlman?” Apre sa, li bay Pawòl la lavi pou ou. Se konsa, ou pa poukont ou sou wout ou.

Apre sa, mwen vle montre w yon telefòn selilè. Li vle di kominote.
Jezi pa vle ou rete poukont ou sou mache ou. Li avèk ou, nan kou, men li vle tou ou gen kontak ak lòt disip Jezi yo. Ke ou pale ak yo, echanj lide ak yo.
Fellowship ak lòt kretyen kapab nan yon legliz. Men, li kapab tou yon gwoup lakay. Kote ou rankontre kretyen lakay ou epi ou li Bib la ansanm, priye ansanm elatriye.

Pi bon bagay pou w fè se gade alantou pou w wè ki kote lòt kretyen nan vil ou a oswa nan zòn ou ka rankontre. Mwen ta renmen ba ou konsèy ke li enpòtan ke yo gen Bib la kòm yon baz epi yo ke yo ouvè a Sentespri a.

Lè sa a, gen yon pwen katriyèm. Katriyèm etap sa a se batèm dlo. Submersion a nan dlo a.

Li senbolize ke ou te bay lavi ou bay Jezi e kounye a, tout bagay te vin nouvo. Ke ansyen pwòp tèt ou te kloure sou kwa a, ou te mouri ak li espirityèlman epi answit leve ankò avè l ‘! Li reprezante lanmò ak rezirèksyon.

Imèsyon se batèm ki kòrèk la nan dlo, e premye kretyen yo te fè l konsa tou. Yon lòt bò, batèm ti bebe oswa wouze ak dlo pa kòrèk. Petèt ou panse: “Mwen te batize kòm yon ti bebe, sa dwe ase.” Non, tanpri kite tèt ou batize kòrèkteman ak biblik ak imèsyon nan dlo. Jis ale wè si gen kretyen ki ka batize w.

Sa yo se kat etap yo. Epi kounyeya ou ale ak sakado ou.

Natirèlman, dispozisyon vwayaj yo pa rete pasif nan sak lekòl la, ou bezwen dispozisyon vwayaj yo (trè pratik) sou ale la. Jis tankou yon vwayaj nòmal. Se poutèt sa ou kontinye gade kat jeyografik ou a, pa egzanp: “Ki kote mwen dwe ale aktyèlman? Seyè, tanpri pale avè m ‘!”
Bondye pale atravè Bib la, men tou atravè enpresyon tankou mo mantal oswa acoustic ki ka tande, atravè foto, vizyon ak nan rèv. Li kapab tou pale ak ou atravè lòt moun.
Ou ka jwenn atik eksplikasyon sou sijè sa a “Bondye ap pale” sou sit entènèt nou an, pa egzanp kijan pou w byen teste enpresyon yon moun (sa vle di kont Bib la ak karaktè Bondye).
Aprann konnen vwa li epi wè li pèsonèlman pou ou! Lè sa a, ou sou chemen dwat la. Paske li se Bon Bèje a e nou se mouton li yo ki ka tande vwa li.

Natirèlman, li enpòtan tou pou kontinye bwè. Pou yo ranpli ankò e ankò pa Lespri Sen an. Pou viv nan pouvwa li, menm jan premye kretyen yo te ranpli ak pouvwa Sentespri a nan Pannkòt. Plis sou sijè batèm Lespri ak kado Lespri sou sitwèb nou an.

Kòm deja mansyone, zanmi ak lòt kretyen enpòtan tou, menm jan ak batèm dlo.

Ou ka li atik itil sou tout sijè sa yo konsènan disip yo sou sitwèb nou an.

Koulye a, yon ti kourikoulòm ak etap sa yo nan siksesyon an:


Lòd etap sa yo pa kritik! Kidonk, ou ka batize an premye epi answit jwenn yon Bib. Oubyen ou kapab ganny en Labib touswit e apre batize. Deside pou tèt ou (tou nan lapriyè ak Bondye) sa ou kapab fè an premye. Men: Tout etap yo enpòtan pou siksesyon.

Yon lòt bagay ankò: Etap sa yo pa nesesè pou delivrans. Sa vle di: Si ou te deja bay Jezi lavi ou (jan mwen te eksplike nan premye pati a), Lè sa a, ou ap sove. Men etap yo se etap obeyisans. Ou ta dwe ale si ou vle obeyi Jezi. Paske li pa jis voye ou sou wout ou, li ba ou dispozisyon pou vwayaj la. Etap yo se volontè, men Jezi mande w pran yo.

Ou vle swiv Jezi. Li se Bon Bèje a epi ou vle tande vwa li. Ou vle konnen ki lòt bagay li te planifye pou ou pèsonèlman (egzanp vokasyon pèsonèl ou). Ou vle konnen sa li di sou ou (sa vle di idantite w nan li). Ou ta renmen fè echanj lide ak lòt moun epi mande yo, pa egzanp: “Ki sa OU te fè eksperyans ak Bondye?” oswa: “Ki sa sa a ak sa vle di nan Bib la?” elatriye.

Se konsa, anpil pou disip la… Se pou nou beni!

Sou sit entènèt nou an ou pral jwenn plis èd pou siksesyon an.

Jis ale nan:

www.message-for-you.net/discipleship

W ap jwenn tou telechajman gratis, materyèl yo pataje ak plis ankò la!

Nou swete w anpil lajwa ak benediksyon sou wout ou ak Jezi!

Ou lib pou redistribiye mesaj sa a pou rezon ki pa komèsyal san modifikasyon. Lòt itilizasyon ak chanjman mande pou apwobasyon alekri www.message-for-you.net. Epitou disponib nan lòt lang ak nan lòt vèsyon (tankou fichye odyo, videyo, vèsyon detaye, vèsyon kout, vèsyon timoun ak lòt moun) ak nan kèk lang nan fòm enfòmèl (Du) ak fòmèl (Sie) fòm.


Discover more from Message-For-You.net

Subscribe to get the latest posts to your email.