Zpráva pro vás! Nejlepší zpráva na světě ve vašem vlastním jazyce [Czech/Čeština]

Please first read:
Attention, the following translation of the message has been automatically translated. The text may therefore contain errors. It is a temporary rough translation.
But you are free to share the text for non-profit purposes!
Please also read the article with more explanation: Explanation on the Temporary Rough Translations

Bitte vorher lesen:
Achtung, die folgende Übersetzung der Botschaft wurde automatisch übersetzt. Der Text kann deshalb Fehler enthalten. Es handelt sich um eine vorübergehende Rohübersetzung.
Du darfst den Text trotzdem gerne für nichtkommerzielle Zwecke weiterverbreiten!

Bitte lies auch den Artikel mit weiteren Erklärungen dazu: Erklärung zu den vorübergehenden Rohübersetzungen

Nejprve si prosím přečtěte:
Upozornění, následující překlad zprávy byl automaticky přeložen. Text proto může obsahovat chyby. Toto je dočasný nezpracovaný překlad.
Stále můžete text dále šířit pro nekomerční účely!
Přečtěte si prosím také článek pro další vysvětlení: Vysvětlení dočasných nezpracovaných překladů

obsah

krátká verze

zpráva pro vás!

Nejlepší zpráva na světě ve vašem vlastním jazyce

Následující zpráva již zásadně změnila životy miliard lidí. Váš život se může navždy změnit k lepšímu!
Udělejte si tento čas, protože to stojí za to.

 

 

Z www.message-for-you.net

Říkáte si někdy, proč je na tomto světě tolik zla? Proč všechno to utrpení? A jak můžete žít v tomto světě s radostí?

V tomto poselství vám chci říci, jak zlo přišlo na tento svět. Ale také jak to můžete osobně překonat a získat skutečnou trvalou radost ze života.

V nebi byl anděl, který seděl nad Božím trůnem. Anděl byl Satan. Satan však začal být pyšný. Z vlastní svobodné vůle se rozhodl vzbouřit se proti Bohu.

 

 

Proto Bůh svrhl Satana z nebe. 

 

Bůh sám je však dobrý, mimo něj žádné dobro není. Satan tedy ztratil slávu, kterou měl u Boha. A tak svým pádem Satan přivedl na svět zlo.

Také sváděl první lidi, aby se vzbouřili proti Bohu. Satan sám je navždy ztracen a snaží se lidi držet dál od Boha, aby byli ztraceni a nebyli spaseni.

 

Naše chyby, naše vina – když lžeme, krademe, máme špatné myšlenky nebo špatná slova… to vše nás odděluje od kontaktu s Bohem.

 To je prozatím špatná zpráva, ale tím to nekončí. Tento problém má jednoduché řešení. A toto řešení má jméno: Ježíš

Protože nás Bůh miluje! A dává každé lidské bytosti alespoň jednu šanci v životě přijmout toto řešení. Tato zpráva je vaše šance!

 

 

 

Nejprve bych vám rád řekl, kdo přesně je Ježíš:

Nebeský Otec, Ježíš a Duch svatý jsou Bůh. Existují tři božské Osoby, které společně tvoří Trojici. Tato jednota dělá Boha. Ježíš je tedy věčný a všemohoucí. A On je Stvořitel.

Ale Ježíš přišel dobrovolně asi před 2000 lety jako pravá lidská bytost na tento svět.

 

 

 

 

 

Byl počat z Ducha svatého a narodil se z panny. Žil lidský život bez chyb a v dokonalém duchovním vztahu s Otcem. Ukázal světu, jaký je Bůh…

Pak zemřel dobrovolně a zástupně za naše viny a chyby na kříži. Třetího dne vstal z hrobu. A později se znovu vrátil k Nebeskému Otci.

Proč to udělal? Šel na kříž, aby za vás nesl všechnu vinu. Abyste toho mohli být ZDARMA! Sami se ale rozhodnete, zda tento dar přijmete nebo ne.

 

 

To znamená: Jak se rozhodnete?

Přijímáš Boží dar?
Pokud ano, pak budete spaseni a stanete se Božím dítětem!

Odmítáte Boží dar?
Pak zůstaneš ztracený. To také znamená později po smrti věčné oddělení od Boha, v hluboké temnotě.

Boží dar pro vás můžete přijmout TEĎ! Nebo to můžete nechat v rohu a zapomenout na to… Ale uvědomte si důsledky.

Právě teď, dnes, je okamžik, kdy můžete říci: „Ano, Ježíši, chci ti dát svůj život!“
Ve chvíli vašeho obrácení k Ježíši Duch svatý přijde a zůstane ve vás. Skrze Něho jste duchovně, vnitřně, znovuzrozeni – a zrozeni jako Boží dítě do nebeské rodiny!

Nyní se ke mně připojte v modlitbě na kříži.

Začínám modlitbou a říkám ji větu po větě, abyste ji mohli vyslovit (nahlas!).

Následující modlitba není formulí, ale návrhem. Můžete také pozvat Ježíše do svého života slovy, která jste sami formulovali. Nejdůležitější je vaše rozhodnutí. Stále se modlete NAHLAS, nejen ve své mysli. Hlasitá modlitba je v tomto případě vyznáním před fyzickým a duchovním světem.

„Drahý Pane Ježíši,

Teď chci věřit jako dítě, že tě mohu poznat. Že jsi zaplatil za mou vinu, za mé slabosti. A tak teď obviňuji vás všechny.

(Řekni Mu všechno konkrétně a dej Mu to!
Řekni Mu: „Ježíši, tohle a tamto nebylo správné… lhal jsem tam…“ atd.)

Děkuji Ježíši, že jsi mi odpustil! Ježíši, nyní Tě přijímám jako svého průvodce životem! A prosím tě, dej mi svého Ducha svatého! Děkuji, že jsi mě teď zachránil a udělal ze mě své dítě!

AMEN.”

Pokud jste se to právě modlili, pak vám chci poblahopřát! Protože se neztratíte, pokud jste právě teď dali svůj život Ježíši!

Řekněte ostatním o svém rozhodnutí pro Ježíše! Tuto zprávu můžete také doporučit.

Pokud máte další dotazy, rád bych vám doporučil, abyste si také poslechli nebo přečetli podrobnou verzi zprávy. Najdete je na našem webu.

Na našem webu také najdete více o tom, jak můžete nyní následovat Ježíše.

Stačí jít na:

www.message-for-you.net/discipleship

Přejeme vám mnoho radosti a požehnání na vaší cestě s Ježíšem!

Neváhejte a bez úprav dále distribuujte tuto zprávu pro nekomerční účely. Jiné použití a změny vyžadují písemný souhlas www.message-for-you.net. K dispozici zde také v jiných jazycích a v jiných verzích (např. jako audio soubory, videa, podrobná verze, krátká verze, dětská verze a další) a v některých jazycích v neformální (Du) formě a ve formální (Sie) formě.

Detailní verze

zpráva pro vás!

Nejlepší zpráva na světě ve vašem vlastním jazyce

Dlouhá verze (část 1)

Následující zpráva již zásadně změnila životy miliard lidí. Váš život se může navždy změnit k lepšímu!

Udělejte si tento čas, protože to stojí za to.

Neděláme reklamu žádné sektě.
Tímto poselstvím chceme lidem pomoci přeorientovat svůj život (a životy jejich bližních) směrem k osobě Ježíše.

Z www.message-for-you.net
(K dispozici také v jiných jazycích.)

Mnoho lidí mi píše do naší služby na internetu. A pak se jich často ptám: “Už jsi vědomě odevzdal svůj život Ježíši?” A mnozí pak říkají: “Ano, samozřejmě, každý večer se modlím.”, “Vždy se před spaním modlím.”, “Často mluvím s Bohem.” Nebo také: “Věřím v Boha.” A oni pak řeknou: “Ano, samozřejmě, že jsem už dal svůj život Ježíši.”

Odpovědi jsou velmi odlišné. Někteří také říkají: “Ano, byl jsem pokřtěn jako dítě…”. A někteří říkají: „Ano, Ježíš je dobrý duchovní učitel/ dobrý člověk/ dobrý příklad…“. Takže existují velmi odlišné odpovědi. Tito lidé však mají jedno společné: ještě vědomě neodevzdali svůj život Ježíši. Tak nějak v Něj věří a čas od času se modlí, ale ještě Mu nedali svůj život.

Abyste tomu porozuměli, rád bych vám to vysvětlil pomocí maratonu. Závodníci čekají, až rozhodčí dá signál ke startu. A pak začnou utíkat. A teď si představte, že jste jedním z těchto běžců. A nečekáte na startovací signál, prostě se rozběhnete…

A ty běžíš a běžíš a běžíš… A opravdu se snažíš. Využijete všechnu svou sílu! A máš radost, protože už vidíš cíl… Ale muž v cíli ti říká: “Promiň, nemůžu ti dát vítěznou medaili.” A vy říkáte: „Cože?! Proč ne? Běžel jsem stejně jako ostatní!”

A muž vám říká: „Ano, ale začal jsi běžet bez startovacího signálu! Vaše rasa je neplatná. Bohužel jsi to ztratil.”

A úplně stejné je to s vírou v Ježíše, aniž bychom Mu odevzdali svůj život. Je to jako maraton bez startu.

Ale Ježíš chce, abyste zvítězili. A jako věčný vítěz a ne jako věčný poražený. Opravdu chce, abyste obdrželi tuto vítěznou medaili. Že s Ním můžeš být navždy! A to včetně odevzdání života.

A pravděpodobně se ptáte, jak toto odevzdání života Ježíši vypadá. A co to znamená se „startovacím signálem“. A rád bych vám řekl, kdo přesně je Ježíš.

 

Kdo je pro vás osobně Ježíš?

Byl to dobrý člověk? Dobrý učitel?

– Kde by mohlo být zajímavé slyšet Kázání na hoře… Je jedním z mnoha duchovních mistrů? Je tedy v souladu s Buddhou, Mohamedem atd…? Je pro vás zakladatelem náboženství? Rád bych vám řekl, kdo Ježíš OPRAVDU je.

kdo je Ježíš?

Nebeský Otec, Ježíš a Duch svatý jsou Bůh. Existují tři božské Osoby, které společně tvoří Trojici. Tato jednota dělá Boha. Ježíš je tedy věčný a všemohoucí. A On je Stvořitel.Ale Ježíš přišel dobrovolně asi před 2000 lety jako pravá lidská bytost na tento svět.Byl počat z Ducha svatého a narodil se z panny. Žil lidský život bez chyb a v dokonalém duchovním vztahu s Otcem. Ukázal světu, jaký je Bůh…

Pak zemřel dobrovolně a zástupně za naše viny a chyby na kříži. Třetího dne vstal z hrobu. A později se znovu vrátil k Nebeskému Otci.

Za chvíli vám řeknu více o tom, proč to Ježíš udělal – a co to pro vás znamená…

Ježíš tedy přišel na tento svět jako lidská bytost jako my. Žil jako my. Jen s jedním velkým rozdílem: Byl úplně čistý, plný lásky a pravdy. Nikdy nelhal, vždy mluvil pravdu. Dokonce o sobě řekl, že je zosobněnou pravdou! Kdo to může tvrdit? Můžete říci, že jste zosobněnou pravdou? Nebo láska osobně? … Ježíš to o sobě řekl! A On řekl: “Já jsem ta cesta, pravda a život!”

A pak řekl něco velmi důležitého: “…Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!” A to je tak důležité, o tom to celé je.

Takže Ježíš je ten, kdo tě chce vzít za ruku a říct ti: „Přijmi mě a já vás povedu k nebeskému Otci! Vezmu tě do nebe, do svého království!”

To je odevzdání života – že mu řeknete (např.): „Ano, to chci! Chci být s tebou navždy! Ne jen tu a tam v každodenním životě… nejen v neděli… navždy! Chci, abys byl mým průvodcem životem. Že jsi můj dobrý pastýř a já jsem tvoje ovečka, která tě následuje. To slyší tvůj hlas, to s tebou chce opravdu naplno žít!“

Toto poselství je mnohem hlubší… A já vám chci ukázat, co pro vás Ježíš udělal.

Rád bych ti ukázal kříž. Všechno se rozhoduje na kříži. Můžete se zeptat: „Nebyla to jen strašná smrt? Co to má společného se mnou?”

Již dříve jsem řekl, že Ježíš žil v čistotě, v lásce. Jako ŽÁDNÝ jiný člověk! Bez viny, bez viny. Ale Ježíš nepřišel na tento svět jen proto, aby nám ukázal, jak máme žít. Ale také za nás zemřít na kříži.

Protože my, ty a já, my všichni, vždy děláme chyby. Nejsme dokonalí. Ale Ježíš k nám přišel jako dokonalý muž! Ježíš je dokonalý! Ale naše chyby, naše vina – když lžeme, krademe, máme špatné myšlenky nebo špatná slova… to vše nás odděluje od kontaktu s Bohem. Jako by se mezi nás něco protlačilo. A stalo se čím dál tím víc…
A Ježíš může tento kontakt obnovit! Chce tě vzít za ruku a říct: “Pojď, vezmu tě zpátky tam, kam opravdu patříš, do tvého nebeského domova!” Nechce, aby ses ztratil. Vina tě navždy odloučí od Boha. Pokud ji nedáš na kříž. Možná si říkáte: „Jsem vlastně dobrý člověk..?! Není to moje vina?!” Pak se zamysli nad tím, kde jsi lhal… kde jsi neřekl pravdu.

Nyní bych vám také rád řekl, jak zlo přišlo na tento svět.

Jak vina přišla na svět?

V nebi byl anděl, který seděl nad Božím trůnem. Anděl byl Satan.

Satan však začal být pyšný. Z vlastní svobodné vůle se rozhodl vzbouřit se proti Bohu. Proto Bůh svrhl Satana z nebe.
Bůh sám je však dobrý, mimo něj žádné dobro není. Satan tedy ztratil slávu, kterou měl u Boha. Protože si vybral zlo.
A tak svým pádem Satan přivedl na svět zlo. Také sváděl první lidi, aby se vzbouřili proti Bohu. Dostali se pod nadvládu Satana a pod moc zla…Satan je navždy ztracen a snaží se lidi držet dál od Boha, aby byli ztraceni a nebyli spaseni.

Proto Ježíš přišel na tento svět a říká nám: „Chci, aby ses ke mně vrátil, abychom mohli znovu navázat hluboké přátelství! A pak pro tebe šel na kříž: “Tam na kříži, beru na sebe všechnu vinu!”

A také nesl vaše duševní zranění. Tohle všechno viděl a říká ti: „Nechci, abys byl ve věčném smutku! Chci ti dát svou radost!” Vzal tvůj smutek, tvou bolest, tvou osamělost. On to všechno vidí! Jemu na tobě nezáleží! Šel za to na kříž. A On ti říká: „Podívej, už jsem pro tebe udělal všechno! Prosím, přijměte to!” A chce ti dát svou lásku. Svou lásku ukázal na kříži. Říká: „Podívej, na kříži vidíš, jak moc TĚ miluji!

To znamená: Jak se rozhodnete?

Přijímáš Boží dar? Pokud ano, pak budete spaseni a stanete se Božím dítětem!

Odmítáte Boží dar? Pak zůstaneš ztracený. To také znamená později po smrti věčné oddělení od Boha, v hluboké temnotě.

Boží dar pro vás můžete přijmout TEĎ! Nebo to můžete nechat v rohu a zapomenout na to…
Ale uvědomte si důsledky.

Právě teď, dnes, je okamžik, kdy můžeš říct: “Ano, Ježíši, chci ti dát svůj život!”

Co se stane, když konvertujete k Ježíši?

Ve chvíli vašeho obrácení k Ježíši Duch svatý přijde a zůstane ve vás.
Skrze Něho jste duchovně, vnitřně, znovuzrozeni – a zrozeni jako Boží dítě do nebeské rodiny! Váš takzvaný „starý člověk“ pak duchovně zemře s Ježíšem na kříži a vy od něj dostanete nový život. To vám dává zcela novou identitu – od žebráckého dítěte po královo dítě!

Jako Boží dítě pak můžete žít v moci Ducha svatého – a už nemusíte žít pod nadvládou zla! (Stále k tomu budete mít svobodnou vůli) A Ježíš vám také dává svou moc vyrvat lidi z rukou Satana!

Nyní se ke mně připojte v modlitbě na kříži.

Začínám modlitbou a říkám ji větu po větě, abyste ji mohli vyslovit (nahlas!).

Následující modlitba není formulí, ale návrhem. Můžete také pozvat Ježíše do svého života slovy, která jste sami formulovali. Nejdůležitější je vaše rozhodnutí. Ježíš vidí tvé srdce, ví, co myslíš. Stále se modlete NAHLAS, nejen ve své mysli. Hlasitá modlitba je v tomto případě vyznáním před fyzickým a duchovním světem.

„Drahý Pane Ježíši,

Chci teď věřit jako dítě, že tě mohu poznat. Že jsi zaplatil za mou vinu, za mé slabosti. A proto ti teď dávám všechno, všechno, co mě tíží, všechno, co s sebou nosím. Dám ti všechno, co jsem zatím udělal špatně.

(Řekni Mu všechno konkrétně a odevzdej Mu to! Řekni Mu: „Ježíši, to a to nebylo správné… lhal jsem…“ atd.
Když Mu všechno odevzdáš, Jeho krev zakryje veškerou vinu. Jeho krev pokryje tebe.)

Děkuji Ježíši, že mi teď odpouštíš! Díky, že jsi mě umyl! Ježíši, nyní tě přijímám jako svého průvodce životem! Jako můj Pán! Jako můj zachránce! A já tě žádám: Vstup do mého života! A prosím tě, dej mi svého Ducha svatého! Naplň mě svým svatým Duchem! Díky, že jsi mě teď zachránil! Děkuji, že jsem nyní vaše dítě!

AMEN.”

Pokud jste se to právě modlili, pak vám chci poblahopřát! Protože pak ses stal věčným vítězem. Poté jste počkali na „startovací signál“ a vyrazili. „Závod“ je nyní platný!

A chci vám říci toto, z Jana 3:16: “Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.”

To znamená, že se neztratíte, pokud jste právě teď dali svůj život Ježíši! Nyní je to bezpečné, nyní můžete mít „jistotu spasení“. „Jistota spasení“ znamená, že máte 100% jistotu, že půjdete do nebe. A ne z úspěchu, ale proto, že jsi přijal to, co pro tebe Ježíš udělal na kříži! Nyní jste zachráněni. – Z milosti. Protože jsi přijal Jeho dar.

Ale teď to jde ještě dál. Protože teď jsi jen prošel svou cestou. Nyní jde o nástupnictví. On je dobrý pastýř a vy ho následujte. A jak to přesně vypadá, vám povím ve druhém díle.Řekněte ostatním o svém rozhodnutí pro Ježíše! Tuto zprávu můžete také doporučit.
Nyní k druhé části o nástupnictví…
zpráva pro vás!

Nejlepší zpráva na světě ve vašem vlastním jazyce

Jak postupovat (část 2 zprávy)

Toto je druhá část největšího poselství na světě, které zásadně změnilo životy miliard lidí.

Z www.message-for-you.net

(K dispozici také v jiných jazycích.)

Pokud jste neviděli nebo neposlouchali první část této zprávy, učiňte tak nejprve.

Nyní k druhé části…

 

Kříž je tedy výchozím bodem. A pokud jsi dal svůj život Ježíši, pak jsi se rozhodl správně!

A teď to jde dál. Když jsi dal svůj život Ježíši, vzal jsi (obrazně řečeno) svůj batoh a vysypal jsi ho. Ve vašem batohu bylo mnoho odpadků, které už nepotřebujete. A ty jsi řekl: „Ježíši, dávám ti to všechno!“ Dal jsi to všechno Jemu. A jak již bylo řečeno, byly v něm věci, které už nepotřebujete (např. vina, duševní zranění atd.).

Ježíš chce nyní udělat: Chce vám doplnit batoh!

Chce vám dát užitečné věci, které si vezmete s sebou. Stejně jako cestovní zásoby, které potřebujete na cestách.

V první řadě je samozřejmě velmi důležité, abyste měli s sebou něco k pití. Abyste cestou neumřeli žízní. Symbolicky vám ukážu láhev na vodu s čerstvou, čistou, zdravou vodou. Voda představuje Ducha svatého. Když jsi dal svůj život Ježíši, sestoupil do tebe Duch svatý.

Duch svatý je pak ve vás, ale můžete jím být znovu a znovu naplněni. „Pijte“ od něj, abych tak řekl. Proto je důležité, abyste tuto živou vodu také pili… a tak se po ní vždy osvěžili.
Duch svatý je osoba, on je Bůh. Ale můžete také zažít Jeho sílu, být jím naplněni a takříkajíc pít Jeho sílu.
Pro učednictví je také důležité, abyste byli pokřtěni v Duchu svatém. Že budete ponořeni do Jeho moci. To také znamená „ křest Duchem “ nebo „křest Duchem svatým“. Podrobněji o křtu Duchem píšu v článku na našem webu. Prosím, podívejte se na to.

Dále je samozřejmě také důležité, abyste věděli, kam jdete. Ježíš vám dá tak říkajíc pokyny.

Tyto pokyny představují Bibli nebo Boží slovo.

Možná si říkáte: „Ale já mám Bibli a četl jsem ji tolikrát, ale prostě tomu nerozumím!“ Je to proto, že jediný způsob, jak porozumět Bibli, je skrze Ducha svatého. Duch svatý za vás rozluští Slovo. A říká vám, abych tak řekl: „Vysvětlím vám, jak číst Bibli. Vysvětlím ti, co to znamená.“ A najednou je to jako když spatříte světlo a uvědomíte si: „Hej, najednou je mi všechno jasné!“
A také můžete požádat Ducha svatého, aby vám některé věci vysvětlil: „Co znamená tento text? A co to znamená pro mě osobně?“ Potom pro vás přivádí Slovo k životu. Takže na své cestě nejste sami.

Dále vám chci ukázat mobilní telefon. Znamená komunitu.
Ježíš nechce, abyste byli na své procházce sami. Je s vámi, samozřejmě, ale také chce, abyste měli kontakt s dalšími Ježíšovými následovníky. Že s nimi mluvíte, vyměňujete si s nimi nápady.
Společenství s ostatními křesťany může být v kostele. Může to být ale i domácí skupina. Kde se doma potkáváte s křesťany a společně čtete Bibli, modlíte se atd.

Nejlépe uděláte, když se rozhlédnete kolem sebe, abyste zjistili, kde jsou ve vašem městě nebo v oblasti další křesťané, se kterými se můžete setkat. Rád bych vám dal tip, že je důležité, aby měli jako základ Bibli a byli otevření Duchu svatému.

Pak je tu čtvrtý bod. Tímto čtvrtým krokem je křest vodou. Ponoření do vody.

Symbolizuje, že jsi dal svůj život Ježíši a nyní se vše stalo novým. Že vaše staré já bylo ukřižováno, vy jste s ním duchovně zemřeli a pak s ním znovu vstali! Představuje smrt a vzkříšení.

Ponoření je správný křest ve vodě a první křesťané to tak také dělali. Křest miminka nebo kropení vodou naopak není správné. Možná si říkáte: „Byl jsem pokřtěn jako miminko, to musí stačit.“ Ne, nechte se prosím správně a biblicky pokřtít ponořením do vody. Jen se jděte podívat, jestli existují křesťané, kteří vás mohou pokřtít.

To jsou čtyři kroky. A teď vyrážíte s batohem.

Cestovní proviant samozřejmě nezůstává pasivně v batohu, cestovní proviant (velmi praktické) potřebujete na cesty. Stejně jako normální túra. Proto neustále koukáte do své mapy, např.: „Kam vlastně musím jít? PANE, prosím, mluv ke mně!“
Bůh promlouvá prostřednictvím Bible, ale také prostřednictvím dojmů, jako jsou mentální nebo akustická slyšitelná slova, prostřednictvím obrazů, vizí a snů. Může k vám také mluvit prostřednictvím jiných lidí.
Na našem webu najdete vysvětlující články na toto téma „Boží mluvení“, např. jak správně otestovat své dojmy (zejména proti Bibli a proti Božímu charakteru).
Poznejte Jeho hlas a vnímejte jej osobně pro vás! Pak jste na správné cestě. Neboť On je Dobrý pastýř a vy jste Jeho ovce, které mohou slyšet Jeho hlas.

Samozřejmě je také důležité neustále pít. Nechat se znovu a znovu naplňovat Duchem svatým. Žít v Jeho moci, tak jako byli první křesťané o Letnicích naplněni mocí Ducha svatého. Více o tématech křest Duchem a dary Duchem na našem webu.

Jak již bylo zmíněno, důležité je také společenství s ostatními křesťany a také křest ve vodě.

Na našem webu si můžete přečíst užitečné články o všech těchto tématech o učednictví.

Nyní krátký přehled s kroky posloupnosti:


Pořadí těchto kroků není rozhodující! Můžete se tedy nejprve nechat pokřtít a pak získat Bibli. Nebo si můžete hned pořídit Bibli a pak se nechat pokřtít. Rozhodněte se sami (také v modlitbě s Bohem), co můžete udělat jako první. Ale: Všechny kroky jsou důležité pro nástupnictví.

Ještě jedna věc: Tyto kroky nejsou nutné pro spasení. To znamená: Pokud jsi již dal svůj život Ježíši (jak jsem vysvětlil v první části), jsi spasen. Ale kroky jsou kroky poslušnosti. Měli byste jít, pokud chcete být poslušní Ježíše. Protože vás nejen posílá na cestu, dává vám zásoby na cestu. Kroky jsou dobrovolné, ale Ježíš vás žádá, abyste je podnikli.

Chceš následovat Ježíše. Je to Dobrý pastýř a vy chcete slyšet jeho hlas. Chcete vědět, co dalšího pro vás osobně naplánoval (např. vaše osobní povolání). Chcete vědět, co o vás říká (tj. vaši identitu v Něm). Chtěli byste si vyměňovat nápady s ostatními a ptát se jich, například: „Co jste zažili s Bohem?“ nebo: „Co znamená to a to v Bibli?“ atd.

Tolik k učednictví… Buď požehnán!

Na našich webových stránkách najdete další nápovědu k nástupnictví.

Stačí jít na:

www.message-for-you.net/discipleship

Najdete zde také bezplatné stahování, materiály ke sdílení a mnoho dalšího!

Přejeme vám mnoho radosti a požehnání na vaší cestě s Ježíšem!

Neváhejte a bez úprav dále distribuujte tuto zprávu pro nekomerční účely. Jiné použití a změny vyžadují písemný souhlas www.message-for-you.net. K dispozici zde také v jiných jazycích a v jiných verzích (např. jako audio soubory, videa, podrobná verze, krátká verze, dětská verze a další) a v některých jazycích v neformální (Du) formě a ve formální (Sie) formě.